Ordfører Odd Jarle Svanem har dessverre ikke ønsket å bidra til å svare ut noen enkle spørsmål til administrasjonen i Heim. Det gjør han heller ikke i leserinnlegget sitt «Nå er det nok, Einar Vaagland!» denne uken, som viser til leserinnlegget mitt «Hvorfor følger ingen reglene i Heim?» i forrige uke. Derfor gjentar jeg spørsmålene en gang til.

1 KAD-seng:

Har Heim kommune en KAD-seng på rom 655 ved Liabø sykehjem? Ja eller nei, ordfører.

2 Stavråa:

Hvorfor har ikke søknad om godkjenning av reguleringsplana for Stavråa blitt registret i Heims systemer? Hvorfor er den, i motsetning til en rekke andre utbygginger siden den ble innsendt i februar 2020, ikke blitt behandlet? Hvem sto for å instruere saksutreder, og valgte å ikke informere formannskap og utbygger? Hvem valgte å feilinformere formannskapet i etterkant? I forrige formannskapsmøte sa ordføreren at det var hans ansvar, og skriver i leserinnlegget sitt om at det også var hans avgjørelse: «… mine og kommunedirektørens klare anbefalinger var at de måtte bruke tiden sin på å komme lengst mulig i jobben med arealplanen.»

3 Flyktninger:

Hvorfor brukte ikke formannskapet hasteparagrafen for å overprøve kommunestyrets vedtak om å ta i mot «inntil 75 flyktninger»? Hvorfor var ikke bruken av hasteparagrafen diskutert, protokollført eller vedtaket referatsak i neste kommunestyremøte, slik det kreves? Glemte møteleder det? Jeg håper ordføreren setter saken på kartet så vi får votert i neste møte, slik jeg har bedt om, og delegert ansvaret til formannskapet. Vi kan ikke risikerer at de 100 flyktningene ikke får komme hit på grunn av et ugyldig vedtak.

4 Drosje:

Drosjen var ikke nevnt i leserinnlegget mitt. Men hvorfor har ikke kommunestyret fått en sak på bordet med forslag til en avtale med Halsa Taxi, slik at innbyggerne i Halsa kan få drosje på kveld og helg? Nå har det gått et halvt år siden møtet, ordfører, og enda lenger siden Halsa Taxi tok kontakt med kommunen første gang.

Resten av leserinnlegget oppfatter jeg som et useriøst forsøk på å snakke seg bort fram temaet. Spørsmålene vil bli gjentatt i kommunestyret torsdag, jeg håper ordføreren ikke unnlater å svare enda en gang. Angrep er ikke alltid det beste forsvar, ordfører.

Les også

Heim-ordføreren: – Nå er det nok, Vaagland!

Les også

Hvorfor følger ingen reglene i Heim?