De fleste parti er i gang med å tenke nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget 2023. Samtidig som vi fokuserer på personer, er det viktig at vi er opptatt av hvilke verdier partiene står for. Hva er viktigst for meg?

KrF ber nå regjeringen om hastegrep, for familieøkonomien er under stort press på grunn av høye strøm- og drivstoffutgifter og matprisene stiger. KrF ønsker makspris på 50 øre/kwt på strøm. Drivstoffprisene kan bli 30-40kr/l i løpet av sommeren. KrF vil fjerne veibruksavgiften. Øker drivstoffprisene enda mer, vil partiet fjerne CO2-avgiften, midlertidig. Denne regningen er det «vanlige» folk som får. Hvor er det blitt av valgløftene om støtte til «vanlige» folk?

KrF ber i tillegg regjeringa snu når det gjelder usosiale kutt. Fritidskortet som skulle være et flott tiltak for barn og unge er alt fjernet av sittende regjering.

KrF ønsker et aldersvennlig samfunn, og derfor arbeidet de for å få på plass eldreombud. Nå foreslår regjeringa å fjerne eldreombudet, 1,5 år etter det er innført. Hvordan tenker de? Antall eldre øker i årene framover, derfor burde eldeombud være like viktig som barneombud. Hva med de som innehar disse stillingene? De har knapt begynt å forme stillingen med innhold og langtidsplanlegging og så må de slutte. Uforståelig og veldig uklok avgjørelse.

KrF vil øke bistanden, men regjeringa gir regningen til verdens fattigste. De humanitære behovene i verden har ikke vært større siden 2.verdenskrig. Kutt i norsk bistand kunne ikke kommet på et verre tidspunkt, forteller generalsekretær i Kirkens nødhjelp, Dagfinn Høybråten. Dette har opprørt mange. Regjeringa kutter i menneskerettigheter, utdanning og fredsarbeid.

KrF fikk i april gjennom viktige prinsipp i barselomsorgen. Kvinner som har født, får rett til at en jordmor kan komme hjem for oppfølging etter fødselen.

KrF foreslo heldøgns omsorg og behandling, hjelp og støtte for barn og unge med psykiske problem. Gledelig at hele Stortinget støttet forslaget.

KrF mener friskolene er viktig for mangfoldet. Regjeringa går nå til angrep på disse skolene og reduserer tilskuddet. Det ser ut som de bygger på fordommer når det gjelder hva skolene står for. De vil også forandre navnet til privatskoler for de får ikke statsstøtte. Tilskuddet til friskolene ble redusert med 200 mill. i statsbudsjettet. Mange unge står fram og forteller om et år på en friskole som forandret deres liv. De fikk kanskje for første gang kjenne omsorg, kjærlighet og tillit. Disse skolene er med og bygger mennesker innenfra. Derfor er det trist å merke at sittende regjering går til angrep på disse verdiskapende skolene.

KrF ønsker å bevare de private barnehagene. Regjeringa foreslår nå ny organisering. De krever blant annet at hver barnehage skal være et aksjeselskap fra 1.1.2023. PBL (de private barnehagers landsforbund) er imot og står på de private barnehagers side. Mange barnehager vil da stå i faresonen for å se seg nøtt til å avvikle barnehagedriften. Da vil mangfoldet av barnehager forsvinner. Det vil ramme mest de små barnehagene som mange foreldre ønsker og ser verdien av.

Vi som er glad i KrF kan være med å framsnakke de gode verdiene partiet står for. Både god familie- og eldrepolitikk samt god samfunnspolitikk. Medlemsverving er viktig. Viser til Krfu med Hadle Bjuland som leder, som har gjort en strålende jobb og fått stor oppslutning av unge. Det gir lyspunkt for framtiden. Samfunnet trenger KRF. La oss derfor gjøre en innsats slik at partiet kommer langt over sperregrensen. Uten KrF på Stortinget blir Norge fattigere.

God sommer.