Amedia overlater alle sine heleide trykkerier i Russland til fredsprisvinner Dmitrij Muratov. Amedias datterselskap har fire heleide trykkerier i landet.

– Med det vi nå er vitne til fra myndighetene i Russlands side i Ukraina, er det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia.

Den uavhengige avisen Novaja Gazeta, hvor Dmitrij Muratov er redaktør, trykkes hos Amedias trykkerier. Avisen har stanset all publisering etter advarsler fra det russiske medietilsynet.

Styret i Amedia har vedtatt at konsernet skal trekke seg ut fra Russland ved å overføre all kontroll over Amedias trykkerier til Muratov. Han vil utøve alle aksjonærrettigheter etter eget skjønn og ha full kontroll over den daglige driften.

Takknemlig

– Vi i Novaja Gazeta tar imot denne fantastiske ressursen med stor takknemlighet. Dette vil støtte fri meningsformidling, og overskuddet vil også gå til det. Uavhengige medier er motgiften mot krig. Vi skal ta vare på den åpne trykkerivirksomheten og de ansatte, sier Muratov.

Amedia har skrevet ned den bokførte verdien av trykkerivirksomheten på 38 millioner kroner til null. Midlene fra et eventuelt fremtidig salg vil gå til å støtte uavhengige mediers arbeid i Russland.

Eier ytterligere to

Foruten de fire heleide trykkeriene, eier Amedia to trykkerier sammen med russiske minoritetsaksjonærer. Det jobbes med en løsning for disse, slik at Amedia kan trekke seg helt ut av Russland.

Det var A-pressen, forløperen til Amedia, som etter Sovjetunionens fall ønsket å bidra til å bygge en fri, uavhengig og redaktørstyrt presse i Russland. Som en del av dette arbeidet ble det etablert en omfattende trykkerivirksomhet. Det viste seg å bli for vanskelig å opprettholde uavhengige medier i landet, og A-pressen trakk seg ut, mens trykkerivirksomheten ble videreført.