– Det spiller en rolle at vi kommer i gang med fotball. Idrett og fotball er viktig for to millioner mennesker, sa Svendsen på en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag.

Svendsen ba regjeringen om å bevilge til sammen 600 millioner til fotballen som et krisetiltak, fordelt likt mellom toppfotballen og breddefotballen.

Verken Svendsen eller generalsekretær Pål Bjerketvedt la fram konkrete planer for når det igjen kan spilles fotball i Norge. Myndighetene har satt en stopper for alle konkurranser i første omgang fram til 15. juni.

Truet

Bjerketvedt viste til «gode møter» med Helsedirektoratet of Folkehelseinstituttet, og gjentok ambisjonen om at de viktigste seriene skal klare å gjennomføre fotballsesongen i 2020, muligens litt ut i 2021.

– Det går et tidsskille på sen sommer/tidlig på høsten om vi skal klare å komme i mål med sesongen 2020 og hva som er praktisk mulig. Til slutt blir det ikke nok dager igjen til å fullføre en full sesong, sa generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

Svendsen tegnet et dystert bilde av situasjonen og sa at hele fotballbransjen er truet om det ikke blir spilt toppkamper i 2020.

– Det er en reell bekymring for at den norske fotballmodellen kan falle sammen, sa Svendsen.

For tidlig

Helsedirektør Bjørn Guldvog kunne på torsdagens daglige pressekonferanse ikke si noe om når det kan spilles fotballkamper igjen.

– Vi er i en god dialog med fotballforbundet og idrettsforbundet om hvordan vi gradvis kan åpne opp for ulike typer aktiviteter, men det er for tidlig å spekulere i tidsrammene for dette, sa han på spørsmål fra NTB.

– Under onsdagens møte med idrettsforbundet og fotballforbundet ble det lagt fram gode planer og tanker om hvordan idretten ønsker å gå videre. Vi vil selvfølgelig se på disse og jobbe sammen med dem.

Milliarder

Fra NFF-ledelsen kom det tydelige signaler om at situasjonen er alvorlig. Svendsen trakk fram at fotballen i Norge omsetter for tre milliarder kroner og at rundt 3000 mennesker har sitt levebrød i fotballen. Storparten av disse er i dag permittert.

– Vi har en unik fotballmodell som skiller seg fra det vi ser ellers i Europa. Samspillet mellom bredde og topp er gjensidig. Toppfotballen finansierer en stor del av den aktiviteten vi ser i bredden, sa Svendsen.

Fotballpresidenten rettet også klar kritikk mot myndighetene fordi kompensasjonsordningene for idretten i for liten grad treffer fotballklubbene og ba i den forbindelse om 600 millioner kroner i krisehjelp.