Gå til sidens hovedinnhold

Nesten 50 millioner i pluss for fylket

Foreløpig årsregnskap viser 47,1 millioner i pluss for Møre og Romsdal fylke. Det positive resultatet utgjør 0,7 prosent av fylkeskommunen sine totale inntekter.

Dette melder fylket selv i en pressemelding på egne nettsider.

– Selv om vi ikke når måltallet om et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene, er dette likevel et godt resultat i en utfordrende tid for organisasjonen og fylket, sier fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik om det foreløpige resultatet.

Årsregnskapet viser at fylkeskommunen, blant annet, fikk en økning i statlige overføringer på 275,6 millioner kroner i 2020 i sammenheng med koronapandemien. Av disse var 247,1 mill. kroner kompensasjon for bortfall av inntekter i kollektivbransjen, 3,1 mill. kroner var kompensasjon i videregående skole og 24,8 mill. kroner var stimuleringsmidler til BIO, kompetanse, lærlingtilskudd og karriereveiledning.

Nøkkeltall Møre og Romsdal 2020

Netto driftsinntekter:

6,42 mrd. kroner


Netto driftsresultat:

+87,9 mill. kroner

før korreksjon

Netto driftsresultat:

+47,1 mill. kroner

0,7 % av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond:

778,7 mill. kroner

12 % av brutto driftsinntekter

Lånegjeld:

7,0 mrd. kroner

gjeldsgrad på 105 %

Kommentarer til denne saken