I 2013 fredet Riksantikvaren Dalen gård. Gården er en lystgård bygget midt på 1700-tallet av den skotske kjøpmannen Walter Miln som hadde bosatt seg i Kristiansund for å drive med jordbruk og eksport av klippfisk.

Gården er cirka 240 år, og med disse årene er det masse historie som bør tas vare på.

Løkkebruk

Walter Miln bygget gården som et løkkebruk, dvs. at der gården ligger i dag var det satt opp fjøs, fraukjeller og en smie. Våningshuset stod cirka der politistasjonen ligger i dag. Huset ble flyttet til Knudtzondalen ( derav navnet, Dalen) av familien Knudtzon som overtok eiendommene etter å ha kjøpt de på auksjon i 1808 fra enken til W. Miln.

Flere har eid gården frem til familien Glærum kjøpte i 1855. Siden da, har gården vært i deres eie frem til Kristiansund kommune eksproprierte gården med sine seks bygninger.

Som beskrevet tidligere, i 2013 fredet Riksantikvaren gården, og siden den gang og fram til 2016 har det vært gjort flere forsøk på å få gården prioritert til restaurering, noe som dessverre ikke har ført frem.

Les også

Håper kommunen vil ta mer ansvar for Dalen gård

Venneforening

I 2016 klarer en gruppe entusiaster å starte en venneforening, og man har siden den gang kommet et godt stykke videre med å preservere gården (ikke restaurere). Det er benyttet egne og innsamlede midler til dette arbeidet. Kaffesalg, diverse innsamlinger og donasjoner har drevet prosjektet fremover.

Kristiansund kommune underskrev en leiekontrakt for Dalen gård med venneforeningen, som i dag og på frivillig basis har tatt på seg en del av ansvaret for gården. Venneforeningen har holdt uteområdene med plenklipping (vi måtte selv kjøpe gressklippere da det var vanskelig å få låne av kommunen). Venneforeningen har også malt alle bygningene for egen regning helt til i sommer da kommunen ville spandere malingen fra Møretyri AS.

All stillas-leie har venneforeningen betalt med innsamlede midler da det er vanskelig å få låne av kommunen (fikk låne en stillas i 14 dager, ett år). Roald Røsand, nå avgått eiendomssjef i kommunen, hadde ført opp Dalen gård i sine budsjetter, men det ble hvert år strøket av politikerne med ordene, neste gang blir det deres tur..!

Spørsmålet er legitimt, når neste gang? For den dagen er ikke kommet ennå.

Dette her må ikke leses som en kritikk imot enkeltpersoner i kommunen for vi har fått masse hjelp fra enkelte i kommunen, og dette er godt dokumentert på venneforeningens facebook-sider. Enkelte ledere er fremoverlente og positive. Disse har det vært en drøm å samarbeide med, men dessverre, de sitter ikke på lommeboka som kommunen disponerer og kan lite bestemme/gjøre for gården i så måte.

Les også

Alt er oppnådd uten at byens politikere har løftet en finger

Trenger hjelp

Gården trenger hjelp av fagkyndige ASAP da deler av enkelte bygninger er i ferd med å kollapse. Rullebua (melkekjøla), fraukjeller, murene på våningshuset og deler av låven, er i kritisk tilstand. Kristiansund kommune som eier, må snarlig ta grep eller så mister vi viktig historie. Se bare på alle bryggene som vi har mistet, og glem aldri da det var på mote å si «riv skjiten».

Venneforeningen har tydelig og gjentatte ganger gjort eier oppmerksom på situasjonen, og det har vært flere befaringer, også sammen med Fylkesantikvarens kontor. Tilstanden er godt kjent for alle parter. En venneforening klare bare «så» mye, og vi mener kommunen nå må ta grep.

For at gården skal ha en fremtid, har venneforeningen i disse dager inngått en samarbeidsavtale og utleie av rom i huset til Mental helse og NVIO (Norske veteraner fra internasjonale operasjoner) (venneforeningen har i sin kontrakt med kommunen tillatelse til å fremleie samtlige bygg)

Håper at dette viser for kommunen vår seriøsitet bak prosjektet Dalen gård og at de nå bør bevilge større beløp slik at vi kan restaurere gården i en slik stand at den lar seg bruke til daglig.

Det er viktig å stoppe forfallet.

Seriøse forsøk

Det siste som ble gitt avslag på fra kommunens side, er å tilføre strøm (mer og bedre enn i dag) pålydende kr 77.500,- Slike avslag gjør det tungt å være positiv og frivillig (neste gang, vet du..)

Mental helse og NVIO kan tilføre gården masse positivt, men da trenger vi skikkelig infrastruktur.

I flere år, også lenge før dagens venneforening, er det gjort seriøse forsøk på å få byens politikere på gli og til å innse viktigheten av historien vi eier. Skjønner ikke helt hvorfor det er så vanskelig, vi da. Har en forståelse for økonomien i kommunen, men det virkelige spørsmålet er: Har vi råd til å la denne kulturperlen forsvinne?

Det er hintet flere ganger fra kommunens side og fra antikvarens kontor om at vi burde lage en stiftelse, da det åpner for å søke diverse fond. Det er greit nok det, men med en stiftelse blir styret gjort økonomisk ansvarlig for prosjektet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forlanger kr 100.000,- i sikkerhet som må innbetales før det kan bli en stiftelse.

Ingen i dagens venneforening kan ta på seg et slikt ansvar, og kommunen svarer det samme, de ønsker ikke å være i en stiftelse. (?) Så der står vi, hvem sitt ansvar skal det være at Dalen gård fortsetter å blomstre inn i fremtiden; venneforeningen eller eier?

Inviterer politikerne

Ønsker med dette å invitere alle politikere som sitter i bystyret, ut til gården nå til høsten slik at dere med selvsyn kan se hvilken historie vi eier og som vi mener er viktig å ta vare på. En formell invitasjon kommer.

Venneforeningen har i disse dager en Spleis på gang slik at vi kan skifte ut takrennene på låven. Vi trenger cirka kr 20.000,- og har så langt fått inn cirka kr 4.000,- Dette er på langt nær nok, og vi håper flere kan gi Dalen gård en håndsrekning på denne Spleisen.