Gå til sidens hovedinnhold

Nei til salg av Idrettsplassen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Atlanten stadion ligger an til en kostnadssprekk anslagsvis 35-45 millioner. Det er til å bli motløs av. Tungt for den organiserte idretten, traurig for kommunens økonomi. Venstre er overrasket over at Idrettsrådet, Senterpartiet og Nordmørslista er villige til å vurdere salg av Idrettsplassen i Clausenenga for å finansiere kostnadssprekken. Dette er Venstre sterkt imot.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur hadde saken til behandling torsdag 29. april. Årsaken til at prosjektet ser ut til å ende 30-40% over vedtatte kostnadsramme kan andre enn oss forsøke å gi et godt svar på, det er i alle fall ikke godt nok opplyst i saksutredningen.

For å finansiere kostnadssprekken, foreslås å selge Idrettsplassen. Rådmannen nevner at dette lå i opprinnelig forslag lå til grunn at Idrettsplassen kunne selges for 38,5 millioner, og at det må innhentes ny verdivurdering hvis dette er aktuelt. Idrettsrådet spiller inn dette som en mulighet uten at dette er diskutert med dagens brukere.

Idrettsplassen ble rustet opp nytt banedekke med innsats fra bl.a. CFK, KFK og med personlige bidrag fra Ole Gunnar Solskjær. Idrettsplassen er viktig både for den organiserte idretten og ikke minst for alle i denne bydelen som av ulike årsaker ikke driver organisert idrett.

Les også

Blir en ny diskusjon om salg av Idrett for å komme i mål med nye Atlanten stadion

Et enstemmig bystyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2016 at Idrettsplassen må unngås solgt etter forslag fra Venstre. Som konsekvens av dette vedtaket, har salg av Idrettsplassen vært en «ikke-sak».

Kommunen jobber i disse dager med kommuneplanens arealdel. I kunnskapsgrunnlaget og kartgrunnlaget finnes det ikke noe forslag om å endre planstatus for området. Området er regulert til idrettsanlegg/friområde og ingen foreslår noe annet. Det må vi stå fast ved.

Derfor er det oppsiktsvekkende, og etter vår mening uhørt, å foreslå salg av Idrettsplassen for å finansiere et prosjekt som ikke greier å forholde seg til vedtatte rammer. Venstre mener at områdene omkring Clausenenga trenger den friplassen Idrettsplassen er. Det er for en stor del uorganisert aktivitet som foregår. En svært viktig friplass for barn og unge som bor i området hvor det ikke finnes mange fritidstilbud.

Vi kan ikke risikere at dette viktige byrommet bygges igjen. Det vil gå ut over bokvaliteten for alle uansett alder som bor i denne bydelen som dels inneholder bebyggelse fra før bombingen av Kristiansund i 1940.

Idrettsbevegelsen er i utakt med hverandre og et viktig samlingssted i bydelen er satt i spill. Venstre vil ikke stemme for forslag om å selge Idrettsplassen, verken for å finansiere kostnadssprekken på Atlanten stadion eller andre prosjekter.

Kommentarer til denne saken