Tillit ligger i grunnen for folkestyret og velferdsstaten. Hvis tilliten ødelegges, går det galt.

Jeg har blitt invitert av Todalsfjordprosjektet AS til en konferanse i Surnadal om ferjefri Todalsfjord, den 29. august.

Todalsfjordprosjektet AS eies av Sunndal og Surnadal kommune, samt noen andre offentlige og private virksomheter. Styreformannen er L. Løseth og B. Brøske, hans kjøpesenterdirektør i Sunndal, er daglig leder.

Programmet er laget av Amfi Kreativ AS som tidligere var eid av L. Løseth.

Konferansen skal ledes av Jan Erik Larsen fra Kruse Larsen AS. L. Løseth eier 25 % av det lønnsomme rådgivnings- og lobbyselskapet.

Konferansen skal være på Thon Hotell Surnadal. L. Løseth eier 50 % av hotellet og er styreformann.

Todalsfjordprosjektet AS er underlagt Lov om offentlig anskaffelser. Jeg regner med at daglig leder B. Brøske som også er nestleder i Surnadal kontrollutvalg, kjenner til hvordan offentlige anskaffelser skal gjøres og at det har blitt gjort «rødsikkert».

Å få ferjefri forbindelse over Todalsfjorden er det viktigste samferdsels- og utviklingsprosjektet på Indre Nordmøre. Arbeidet har pågått lenge og kostet mellom en halv og en million årlig de siste årene.

Jeg forstår ikke hvorfor en så viktig del av politikken vår er «outsourcet» til næringsdrivende som ikke er folkevalgte. Organiseringen har ført til at det ikke er mange politikere her i Sunndal som nå tenker på den ferjefrie forbindelsen.

Vi i FrP er positive til at noen offentlige tjenester produseres og leveres av private virksomheter.

I FrP er vi negative til å sette bort politikken til private virksomheter.

Todalsfjordprosjektet AS bør avvikles.

Tingvoll, Surnadal og Sunndal kommuner bør lage et organisert politisk samarbeid for prosjektet, og legge prosjektdriften til plan- og næringsavdelingen i en av kommunene. Arbeidet kan organiseres etter kommunelovens §18 Interkommunalt politisk råd.

Ferjefri forbindelse over Todalsfjorden er for viktig til å bli outsourcet.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning