Nei til pensjonsran

Av
DEL

MeningerFra min hverdag som fylkesleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), møter jeg mange medlemmer som har måtte slutte pga. at en ikke lenger har helse til å stå i jobben. Tøffe turnuser, lav grunnbemanning, høy turnover er faktorer som gjør at sykepleierne i snitt ender opp med en pensjonsalder på 57 år. Det er derfor særdeles viktig at en opprettholder en særaldersgrense for vår yrkesgruppe. NSF står på for å få beholde særaldersgrensa for sykepleiere i Norge.

Hva betyr det i krone og øre? Jo. En sykepleier født i 1973 ville med tilbudet fått 49% i livsvarig pensjon om hun gikk av ved 62. Med dagens regler får en sykepleier 66% ved 62. Derfor var det ikke vanskelig å forstå at vi takket nei til tilbudet.

Regjeringen mener med sitt utspill at en grupper med særaldersgrense skal betale mer for pensjonsreformen enn andre offentlig ansatte. Grensen på 65 år er satt for de som jobber turnus eller regelmessig fysisk pasientkontakt har særaldersgrense. Sykepleiere med særaldersgrense har dobbelt så høy uføreandel som de uten. Det forteller litt om den virkeligheten de står oppe i.

NSF ville ikke ha anbefalt pensjonsavtalen av 3 mars 2018 om vi hadde visst hvordan Regjeringen kom til å opptre. I to år har det handlet om uthaling i tid, fremming av lovforslag i strid med det vi var enige om, og en intensjon om å spare ytterligere penger på våre grupper. Forpliktelsene fra pensjonsavtalen fra 2018 om en langsiktig løsning, et rimelig pensjonsnivå og forutsigbarhet for de med særaldersgrenser er nå brutt.

Det er i dag store rekrutteringsutfordringer til vårt yrke. Om 15 år mangler vi i Norge, 28.000 sykepleiere. Pr. mai 2019 uttalte NAV Møre og Romsdal av det manglet 475 sykepleiere og 175 spesialsykepleiere, noe som var en eksplosiv utvikling fra 2018. Regjeringen ser ut til å ville fremme rekruttering til yrket ved å gjennomføre et pensjonsran?

Min klare melding er at om en ikke kommer seg tilbake til forhandlingsbordet, så vil vi om få år kunne stå ovenfor ytterligere forverring i forhold til rekruttering til sykepleieryrket. Stopp i tide, og lytt til de som kjenner dette på kroppen; sykepleierne som ivareta pasientenes behov for helse 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

Gratulerer med 8. mars dagen, til alle våre medlemmer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags