Nei til gjeterbu med nullutslippstoalett – ja til utedo med tømming av bøtter istedet

Kristiansund kommune krever en gjeterbu med forbrenningstoalett revet, men godtar at det oppføres en utedo med bøtter i stedet.