Gå til sidens hovedinnhold

Nei til bompenger – Ja til fjerning av bompengegjeld!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag i Stortinget om å avskaffe bompengegjelden og stanse innkrevingen i til sammen 60 forskjellige prosjekter over hele landet.

På ett år ble tre bompengeprosjekt fjernet i Møre og Romsdal. Måndalstunellen, Atlanterhavstunellen og Tresfjordbrua. Fylket vårt er fritt for bompenger, med unntak av fergene. Men det er mørke skyer i horisonten. Moldeaksen og bypakkene truer denne friheten fra bompenger i Møre og Romsdal.

Fremskrittspartiet har gått inn for gratis ferger, da fergene er en naturlig del av vegen. Et flertall i stortinget stemte imot dette. Nå er det et håp om halvering av fergeprisene i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai. Regjeringen er avhengig av en avtale med Fremskrittspartiet, men vi vet at regjeringspartiene er uvillige til å redusere fergeutgiftene for folk flest. Steinharde forhandlinger er varslet.

Staten har et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Det bør brukes til å nedbetale bompengegjeld som tynger norske bilister.

Nå har Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget om å avskaffe bompengegjelden og stanse innkrevingen i til sammen 60 forskjellige prosjekter over hele landet – noe som vil koste cirka 61 milliarder kroner.

I 2019 var det innkreving på hele 62 bompengeprosjekter og den totale bomgjelden var på 61,2 milliarder kroner. Ingen land i verden har så omfattende bruk av bompenger som Norge. Ingen andre land har heller et oljefond på omtrent 11.000 milliarder kroner.

Det er derfor mulig å bruke vår finansielle styrke til å betale inn bompengegjelden som tynger norske bilister og rammer dem med dårligst råd.

Infrastrukturfondet

Det etablerte infrastrukturfondet var et viktig gjennomslag for Fremskrittspartiet. Dette er midler som allerede er avsatt til veiformål og til nytte for bilistene.

Situasjonen i dag er at infrastrukturfondet gir en lavere avkastning til veiformål enn rentene som betales på mange bompengelån. Deler av infrastrukturfondet bør derfor benyttes til å betale all nåværende bompengegjeld. Og i fremtiden bør nye veier bygges uten bompenger.

Investering

Bygging av bedre infrastruktur er ikke en utgift, men en investering. Norge er et av verdens rikeste land og det er følgelig ingen logikk i at staten skyver ansvaret for bygging av nasjonale hovedveier over på bilistene.

Fremskrittspartiets mener bompenger er en usosial skatt som rammer hardest dem som har minst, samt dem som ikke har mulighet til å bruke andre transportformer enn bil, eksempelvis barnefamilier og folk bosatt der kollektivtilbudet er dårlig.

Kommentarer til denne saken