Dagbladet har i de siste ukene skrevet mye om Bolgneset. 20. juli kom Arild Hermstad fra MDG ut med en advarsel om å ødelegge 2 km strandlinje. Hvorav ordføreren sier «Vi er en arealfattig kommune, men har likevel masse ubrukt strandlinje igjen». Hvor er denne ubrukte strandlinjen?

Les også

Hvem spiller førstefiolin i det økologiske dramaet om Bolgneset Havpark?

Ikke mye igjen

En rask titt på kartet viser at det meste av Kristiansunds strandlinje er enten bebygd eller er påvirket av veier og andre installasjoner. Nord i Karihola er det litt igjen. Men her er det stier og småveier. Det samme finner vi på østsiden av Nordlandet. Fra Seivika, via Gløsvågen og til Folkeparken er det relativt ubrukt. Men ubrukt er ikke det samme som urørt. Her myldrer det av grusveier, stier, det fins små hytter osv. På Frei er det noen få områder hvor det er relativt uberørt. Først og fremst området vest og nedenfor Freikollen, hvor vi finne Bolgneset. Tar vi bort Bolgneset, skal du lete lenge etter urørt strandlinje i Kristiansund.

Brukes allerede

I tillegg reagerer jeg på ordførerens ordbruk. At strandlinjen er ubrukt. Skal all strandlinje brukes? Da kan jeg opplyse om at den brukes allerede. Strandsonen er leveområdet til mange arter, og strandlinjen er et område med høyt biologisk mangfold.

I Kristiansund kommunes strategiplan og den overordna arealplanen ble det stor enighet om følgende mål «Nullvisjon for nedbygging av viktige friluftsområder og uberørt strandsone og dyrka mark». Det er nettopp det stikk motsatte posisjonen nå vil gjøre.

Les også

Blaasvær over byen

Ikke nytt for Ap

Men dette er ikke noe nytt for Arbeiderpartiet. Tidligere ordfører Per Kristian Øyen ble i etterkant av utvidelsen av flystripa og sju år etter en kartlegging av viktige dyre og plantearter i Kristiansund, konfrontert med at hver sjuende registrering var ødelagt eller i ferd med å bli det. Han svarte at «Grunnen er at kommunen har prioritert utbygging. Han mener det er helt greit» Og «Dette får følger for blomster og andre forhold. Og slik må det dessverre bare bli» (NRK M&R 26.01.2011, Biomangfaldet må gi tapt).

Les også

Innsikten, ikke utsikten er problemet

Fullstendig unødvendig

I Bolgneset-saken er en utbygging fullstendig unødvendig da et havteknologisenter ikke trenger nærhet til sjø eller kai (står i sakspapirene), men trenger nærhet til flyplass. Da er ledige areal i for eksempel Pilotveien mye bedre egnet. Disse har stått ledig i over 10 år. På tide å ta de i bruk. Eller skal vi følge Arbeiderpartiets tradisjon og fullstendig rasere natur og strandsoner, lage en ny steinørken med en unnskyldning om at dette gir arbeidsplasser.

MDG vil ha statlig vernevedtak av Bolgneset og vil jobbe for en ny naturlov og en innstramning av strandsonevernet. MDG både lokalt og sentralt er et moderne og framtidsrettet parti som både legger til rette for arbeidsplasser og samtidig verner strandsonen og det biologiske mangfoldet.