Neas kjøper Oppdals ledende bredbåndsaktør, Vitnett. Det melder Neas i en pressemelding.

Neas Konsern AS bruker forkjøpsretten og kjøper den resterende aksjeposten på 50.1 prosent fra Oppdal kommune. Vitnett skal utvikles videre som et selvstendig selskap med base i Oppdal.

– Vi har utelukkende positive erfaringer med det gode samspillet med Vitnett. Dette er et framoverlent og solid selskap med sterk forankring i lokalsamfunnet. Vitnett har fokus på utbygging av moderne fiberteknologi med gode tjenester, og ikke minst har kundene i fokus. Dette er i tråd med strategien vår og vi ønsker å utvikle Vitnett videre sammen med kunder, næringsinteresser og kommunene, sier daglig leder i Neas AS Jan Arve Korsfur i pressemeldingen.

Bakgrunnen for salget

Neaskom inn på eiersiden i Vitnett med 49,9 prosent i 2019. Dette på bakgrunn av styrets beslutning om en emisjon i Vitnett for å sikre og forsere utbygging av bredbåndsnettet i Oppdals-regionen.

Eierne i Vitnett har hatt målsetting om å videreutvikle selskapet ytterligere, samtidig som at selskapet knyttes tettere med en aktør i samme bransje.

I formannskapsmøte 16. mars 2021 ble det startet et arbeid for å utrede Oppdal kommunes videre eierskap i Vitnett; ikke ytterligere salg, delvis salg eller fullstendig salg av den resterende eierposten på 50,1 prosent. Forhandlingsutvalget i kommunen konkluderte med en anbefaling om et nedsalg av Vitnett, står det i pressemeldingen.

Det var totalt tre selskaper som meldte interesse for aksjeposten hvor prosessen endte med Neas som 100 prosent eier i Vitnett gjennom bruk av forkjøpsrett. Kjøpesum for den resterende aksjeposten på 50,1 prosent er 85,17 millioner, melder Neas.

Kommer Neas-kundene til gode

Korsfur sier at samarbeidet mellom Neas og Vitnett skal videreutvikles for å skape ytterligere synergier som også kommer Neas-kundene til gode.

– Det utvidede eierskapet vårt sikrer fortsatt lokal prioritering og koordinering av fiberutbyggingen i Oppdal og Rennebu. I tillegg vil felles ressurser og kompetanse fra Vitnett og Neas, styrke kompetansen og driften både i Vitnett og Neas, sier Jan Arve Korsfur i pressemeldingen.