Det legger de tre kommunene opp til, i en samordnet prosess med mål om å etablere NAV Indre Nordmøre. Anne Kari Grimstad er allerede felles leder for Nav for de tre kommunene.

Sunndal blir vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Sunndal og Tingvoll har hatt interkommunalt Nav-samarbeid siden 2009.

Tirsdag sa formannskapet i Surnadal ja til avtalen, som skal til endelig behandling i kommunestyrene i alle de tre kommunene før sommerferien.

Varaordfører Hugo Pedersen (Sp) peker på at dette ikke er et retningsvalg i et større bilde av samarbeidsretning for Surnadal.

– Jeg har fått signal fra noen om at dette er et retningsvalg, vi dras i alle retninger. Dersom dette er et retningsvalg, blir det en helt annen diskusjon. For meg er det ikke det, sier Pedersen.

Kommunedirektør Knut Haugen mener dette handler om å samarbeide med noen eller ingen.

– Det er bare ei retning å velge. Derfor er dette et valg mellom å stå alene som i dag, eller å bli større sammen med andre, sier Haugen.

Eli Vullum Kvande (MDG) vil ha en debatt om retningsvalg for Surnadal.

– Men den bør komme uavhengig av en enkeltsak som dette, sier Kvande.