– Vi har gått ut med informasjon i flere kanaler. Dermed har folk mulighet til å ta kontakt med oss. Men hovedstrategien vår er at vi selv skal identifisere dem som kan være rammet, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Ifølge Holte beregner Nav at «det er noen hundre saker» som vil bli behandlet på nytt.

Sakene gjelder fedre som har mistet 15 ukers lønnet fedrekvote på grunn av en feil hos Nav.

Avslagene ble gitt fordi Nav ikke hadde mottatt opplysning om inntekten til brukerne fra arbeidsgiver innen fristen. Nav mente dermed at kravet om opplysningsplikt ikke var oppfylt.

Trygderetten har derimot uttalt at Nav ikke uten videre kan skyve ansvaret for «sakens opplysning» over på søkeren. Likevel har Nav fortsatt å gi avslag.

Selv om fedrekvoten ble innført i 1993, går feilen kun tilbake til 2015, ifølge Holte.

– Jeg er nå i ferd med å sette meg inn i denne saken. Med det kjennskap jeg nå har til saken, har dette først og fremst vært et problem fra 2015.