Nav har foreløpig ikke tall på permitterte: – Må kanskje gå litt i oss selv

Nav forbereder seg på stor pågang av søknader om ytelser. Det finnes foreløpig ingen totaloversikt over hvor mange arbeidstakere som er permittert.