Ved utgangen av oktober i år er det registrert 2.732 helt ledige arbeidssøkere i Møre og Romsdal. Det skriver NAV i en pressemelding fredag.

Tallet utgjør to prosent av arbeidsstyrken i fylket. Det er også 1813 delvis ledige, som tilsvarer 1,2 prosent av styrken.

Til sammenlikning var det registrert 2.610 helt ledige arbeidssøkere i oktober 2019 og 3 006 i oktober 2018.

Færre permitterte

Ved utgangen av oktober var det også registrert 848 permitterte i Møre og Romsdal. Dette er 149 færre enn i september. 379 av de permitterte i oktober var helt permitterte, mens 467 var delvis permitterte.

– Når vi tar hensyn til normale sesongvariasjoner har ledigheten i oktober falt med nesten 30 helt ledige og litt over 100 delvis ledige, sier direktør Stein Veland i pressemeldingen.

– Selv om ledigheten har gått ned, og vi nærmer oss nivået fra 2019, har en høy andel av de ledige vært arbeidssøkere lenge. 40 prosent av de helt ledige har vært arbeidssøkere i mer enn ett år.

I oktober 2019 hadde 28 prosent av de helt ledige vært arbeidssøkere i over ett år, mens det tilsvarende tallet i 2018 var 31 prosent, legger Stein Veland til.

Oktober 2021, Møre og Romsdal


Antall Prosent av arbeidsstyrken Endring fra i fjor, antall Endring fra i fjor, prosent
Helt ledige 2.732 2,0 -1.327 -33
Delvis ledige 1.813 1,3 -1.495 -45
Arbeidssøkere på tiltak 629 0.5 -155 -20