Mens Stortinget har vedtatt å prøve ut 120-soner enkelte steder, bygges det ut 110-soner som på nye E6 fra Gyllan til Kvål i Trøndelag.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet sier til Adresseavisen at det får katastrofale følger for naturen.

– Jeg håper vi kan få den samme oppvåkningen når det gjelder naturødeleggelser knyttet til veibygging, som vi så under vindkraftutbyggingen, sier Gulowsen.

Han viser til at det der det kreves 300 meter for å bygge en sving i en 90-sone, går det med 750 meter for en 110-sone.

Veiselskapet Nye Veier opplyser at naturmangfold, jordbruksbeslag, friluftsliv og kulturminner er noe de tar hensyn til i trasévalg.