Nest siste helga i november var det nominasjonsmøte i MDG Møre og Romsdal. Folk fra hele fylket var samlet. Alle kom bort til meg og snakket om det fatale og uforståelige vedtaket i Bystyret bare dager i forveien. Nedbygging av Stabelsdammen til fordel for enda en handelspark. Nestleder i MDG, Ingrid Liland, var helt sjokkert og utbrøt at «dette er jo slik de gjorde på 80-tallet». Hvor jeg svarte at i Kristiansund henger fortsatt klima, miljø og naturpolitikk igjen på 80-tallet. Der har de fremdeles troen på at bare man graver, sprenger og planerer ut tomter, så kommer det noen og vil etablere seg der. Hvis så ikke skjer, da må man planere en annen plass.

Forutsigbarhet og arbeidsplasser

Det var to argumenter for nedbyggingen. Forutsigbarhet for næringslivet og arbeidsplasser. Det er riktig at næringslivet etterlyser forutsigbarhet. Og det skal de få også. Hvordan kan vi som kommune gi dette? Kommunen har en utfyllende, konkret og meget god arealstrategi og samfunnsdel, som en del av kommuneplanen. I disse står det følgende:

- Vi skal ha et tydelig klima- og miljøperspektiv i utvikling av næringsareal.

- Vi skal ta hensyn til klimaendringen gjennom våre areal- og reguleringsplaner og stille krav til tekniske løsninger for å begrense skade på helse og eiendom

- Hensynet til naturmangfold og biologisk mangfold er også noe kommunens arealplanlegging må ivareta på en god måte. Det blir spesielt viktig i områder med høyt utbyggingspress.

- Vi skal jobbe for en klima- og miljøvennlig utvikling av kommunen, og ruste kommunen for forventede klimaendringer

Så hvis vi følger våre egne vedtatte strategier, så blir det ikke nødvendig med slike saker i Bystyret. De vil bli stoppet lenge før det kommer så langt. I den gamle arealplanen ligger området riktignok inne som næringsområde. Derfor ble den solgt. Men allerede på dette tidspunktet var det forslag om å omregulere området til natur og grønt område. Varsellampene burde ringt og saken burde vært behandlet, før man solgte.

Svakt argument

Argumentet med arbeidsplasser er altfor svakt. Kunder på Løkkemyra vil ikke kjøpe enda mer fra billigkjeder, bare fordi det tilbys. Det er en begrensning hvor mange slike tilbud man trenger. Mest sannsynlig vil andre miste sin jobb, på grunn av sviktende kundegrunnlag.

Vil man skape arbeidsplasser så bør man finne nye nisjer. Hva med butikker som selger kvalitetsvarer? Et samlingsted for verksted og reparasjon, som folk kan benytte for å reparere sko, klær, møbler osv. kan fint ligge på Løkkemyra, men i tomme, ledige bygg.

Stor skuffelse

Etter studier og jobb flere steder i landet, kom jeg for 13 år siden flyttende tilbake til Kristiansund med familien. Jeg gledet meg veldig for å vise familien hvor fantastisk flott byen var. Spesielt så hadde jeg snakket meg varm om den flotte utsikten fra Kvernberget.

Så en ettermiddag gikk jeg opp for å nyte utsikten. Skuffelsen var ekstremt stor, da jeg kom opp. Ja. Du ser Grip, Tustnastabbene og Meekknoken på Averøya. Men hva ser du i Kristiansund? Jo, parkeringsplasser, utallige klosser og flere kjøpesentre. Løkkemyra hadde spist seg kloss for kloss inn mot Kvernberget. Det var ikke fint. I ettertid er det bygd opp enda flere handelssentre på området. Nå er det lagt ned mye arbeid for å lage trapper helt opp. Samtidig planlegger man å ødelegge utsikten enda mer. Jeg blir bare trist til sinns over å se den vanvittige raseringen av et så flott område.

Les også

Handelspark eller kunstig anlagt dam?

Les også

Favorittseier i bystyret. Dessverre.