Stiller liste i Tingvoll

Fra venstre: Marianne Nystad, Kirsti Holm, Irja Frydenlund, Paolo Manfredi, Grete Lene Serikstad, Geir Gaarder, Knut Edvard Viken, Liv Solemdal og Anne de Boer.

Fra venstre: Marianne Nystad, Kirsti Holm, Irja Frydenlund, Paolo Manfredi, Grete Lene Serikstad, Geir Gaarder, Knut Edvard Viken, Liv Solemdal og Anne de Boer. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Miljøpartiet de Grønne har gartner på topp, når de stiller liste til kommunevalget.

DEL

Ved stortingsvalget 2013 fikk Miljøpartiet de Grønne (MDG) 37 stemmer fra Tingvoll. Får partiet sju flere stemmer ved høstens kommunevalg, har de sin første representant inne i kommunestyret.

Knut Edvard Viken er Miljøpartiet De Grønnes listetopp i Tingvoll. Han er gartner og kommer fra Straumsneset.

- Blir jeg valgt inn i kommunestyret, vil jeg arbeide for gode miljøløsninger og folkehelse i hele kommunen, uten å være bundet av politisk blokk-tenkning, sier Viken.

Han er også svært opptatt av å videreutvikle Tingvoll som økokommune.

- En fanesak for oss blir å videreutvikle Tingvoll som økokommune, blant annet ved å gjeninnføre «politikerskolen» for miljøkunnskap, rettet mot de folkevalgte. Et område hvor økokommunen kan bli bedre, er bevaring og bruk av matjorda. Flere gode landbruksarealer i kommunen er allerede omdisponert til bebyggelse.

Flere landbruksarealer i kommunen er allerede omdisponert til bebyggelse.

- Vi vil ha nullvisjon for nedbygging av matjord. Norge har svært lite dyrkbart areal per innbygger, og i framtida vil vi trenge alt det landbruksarealet vi har.

Tingvoll MDG-lista i sin helhet:

1.    Knut Edvard Viken

2.    Irja Frydenlund

3.    Liv Solemdal

4.    Guro Amundsen

5.    Øyvind Strømsvåg

6.    Anne de Boer

7.    Paolo Manfredi

8.    Kirsti Holm

9.    Bente Sørvik

10.  Grete Lene Serikstad

11. Ingvar Kvande

12.  Hilde Falch-Krokå

13.  Benjamin Bro-Jørgensen

14. Marianne Nystad

15. Geir Gaarder

Artikkeltags