Kristiansund kommune har hvert år felles barnehageopptak for alle barnehagene i Kristiansund. Årets søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Hovedopptaket vil bli avholdt den 30. mars.

Det er fortsatt mulig å søke om barnehageplass etter 1. mars, men ledig plass er avhengig av den aktuelle barnehagen har ledig kapasitet.

Dette er barnehagene hvor du kan søke barnehageplass i Kristiansund:

Les mer om søknadsprosessen på Kristiansund kommune sin hjemmeside.