Etter initiativ fra adm.dir. Terje Dyrseth i Brunvoll Holding AS, har daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd vært aktiv i å organisere et «opprop» som skulle vise at næringslivet i M&R støtter Møreaksen (MA). Dette kom samtidig som MuM publiserte sin store Norstat-undersøkelse som dokumenterte det motsatte. Reistads aktivitet på telefonen resulterte først i en liste med 48 navn, i neste runde 104 navn. Det er all grunn til å ettergå listen.

Av de 104 virksomhetene på listen er det 25 som holder til på Midsund eller Aukra, og som vil få fastlandsforbindelse med Møreaksen. 15 bedrifter holder til i Vestnes, og 28 i Molde. Det utgjør til sammen 68 bedrifter som holder til langs den tenkte Møreaksen. Store deler av listen består av virksomheter innen to sterke klynger – maritim industri og sjømat - og mange av leverandørene til disse. Bare 36 virksomheter hører hjemme i andre kommuner i fylket.

Har virkelig alle disse 104 virksomhetene «signert» - er de aktivt med på et «opprop»? Realiteten er nok at de har fått en telefon med oppfordring om å støtte Møreaksen. Jeg har selv snakket med folk på listen som bekrefter dette. Listen inneholder til og med motstandere av Møreaksen! Det står en bedrift der som har vært med på å finansiere motstanden! Som sagt er det mange kunde- og leverandørrelasjoner på listen. I næringslivet kan man ikke fornærme sine kunder. Man går på gummisåler! Noen aktører går lenger i å utnytte dette enn andre, og denne listen må nok vurderes på en slik bakgrunn.

Jeg blir kontaktet på «privaten» av mange ledere i næringslivet – deriblant noen av distriktets største og «tyngste» ledere. Disse snakker daglig med andre ledere i fylkets næringsliv, og de kommenterer «oppropet» på denne måten: Holdningen i det lokale næringslivet er i virkeligheten motsatt av det inntrykket «oppropet» forsøker å skape. Majoriteten velger å holde en lav profil – nettopp av hensyn til kunder, aksjonærer, ansatte og omdømme. Jeg opplever sterk støtte til kampen mot Møreaksen fra næringslivet i vårt distrikt, noe også den store, anonyme Norstat-undersøkelsen underbygger.

«Oppropet» til Dyrseth og Reistad fremstår for meg som noe helt annet enn det det utgis for. Vi har i de siste dagene også sett at ansatte i noen av virksomhetene på listen går ut mot sine arbeidsgivere i media. De vil ikke bli tatt til inntekt for MA-saken! De føler seg nedvurdert, overkjørt og sågar «svertet». Bedrifter har et samfunnsansvar ut over det å tjene penger og skape arbeidsplasser. Om noe har preg av kampanje, så er det dette «oppropet».