«Fosnakongen» døpt i dag

Representanter for Abyss, Salthammer båtbyggeri og Kristiansund kommune var til stede under dåpen.

Representanter for Abyss, Salthammer båtbyggeri og Kristiansund kommune var til stede under dåpen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Sjeldent arrangement på Piren.

DEL

- For en kystby er det på tide! Det fastslo daglig leder i Abyss Group, Victor Jensen, da «Fosnakongen» ble døpt lørdag ettermiddag. Da tok man nemlig utgangspunkt i at dette var den første skipsdåpen på Piren på 18 år, da redningsskøyta «Erik Bye» ble døpt.

Det stemmer ikke helt. Etterpå er vi gjort oppmerksom på at alle hadde glemt at sundbåten «Framnæs» ble døpt samme sted så sent som 16. juni 2012.

Denne gang handlet det imidlertid om «Fosnakongen», og katamaranen vakte interesse. Mange tok turen ombord både før og etter den offisielle dåpen, der Grethe Jensen var gudmor.

Støttet sykehussaken

Mindre entusiastiske ble ikke de som tok seg tid til å overvære dåpen av at den tradisjonelle gudmorgaven til et veldedig formål ble tildelt sykehusaksjonen.

Se også:

  Abyss døper sitt nye servicefartøy «Fosnakongen» lørdag klokka 15.00. Pengegaven som følger med dåpen blir gitt til sykehusaksjonen ved Arne Grødahl. Gudmor Grethe Jensen og Victor Jensen fra Abyss overrakte gaven.

  - Det er tusenvis av gode saker som kunne ha fått en slik gave, men ved å støtte det lokale sykehuset ønsker vi å vise at vi er et lokalt selskap som være med og støtte opp om saken, fastslo Victor Jensen overfor Tidens Krav noen timer før den høytidelige dåpen.

  De 10.000 kronene som kommer aksjonen til gode, vil i likhet med det som blir samlet inn under søndagens konsert, blant annet gå til juristhjelp dersom det blir nødvendig. Det berkefter Arne Grødahl som er en av initiativtakerne til aksjonen.

  - Det kan bli behov utredninger, men det er ikke tatt standpunkt til dette ennå, understreker han.

  I det lengste håper man at det skal komme et godt resultat for Kristiansund ut av kontroll- og konstitusjonskomiteens sluttbehandling den 16. mars.

  Vet hva nærhet betyr

  - Egentlig er den trist hele saken, med så mye ufred og fiendskap den har medført, sier Jensen, som understreker at gaven ikke er å anse som et innlegg i kampen om plassering. Han mener det går godt an å leve med et spesialistsykehus på Hjelset.

  - Problemet er at jeg er i tvil om det nye sykehuset blir så mye bedre. Det er viktig å ha et nært tilbud, sier Jensen, som blant annet er skeptisk til at det nye sykehuset ikke er tiltenkt å inneholde ei barneavdeling.

  Barna må reise inntil tre og en halv time. Det er en helt annen verden enn 45 minutter for en voksen.

  - Det burde være unødvendig i et rikt land at det går på bekostning av sikkerheten, fastslår gudmor Grethe Jensen.

  Familien har for øvrig selv fått erfare hvilken betydning nærhet og daglig oppfølging har i forbindelse med sykdom.

  Veloverveid

  Med andre ord var det en veloverveid gave som ble gitt i forbindelse med båtdåpen som skjedde på Piren klokka 15.00 lørdag.

  Les også: Døper båt på havna i Kristiansund

  Både ordfører Per Kristian Øyen og flere andre hadde funnet veien.

  Ja, til og med været spilte på lag, etter at det tidligere på dagen hadde vært svært så luftig.

  - Alle gode krefter spiller på lag, fastslo Victor Jensen smilende, og la til.

  - For oss i Abyss er dette en stor begivenhet.

  Ingen bedre og mer avansert

  Jensen betegner katamaranen som både effektiv og sikker. Ikke bare på sjøen, men også for de om bord.

  - Det finnes ikke en bedre og mer avansert båt i denne klassen i landet i dag, hevder Abyss-sjefen.

  Til grunn for investeringen ligger en femårsavtale med oppdrettsselskapet Salmar, som dermed ventelig vil ha mest behov for å bruke båten. For selskapet Abyss, som jobber både over og under vann, er den imidlertid tenkt brukt også i forbindelse med andre oppdrag.

  Båten eies for øvrig av rederiet Brottsjø, som er et samarbeid med brødrene Aakvik fra Halsa.

  Artikkeltags