Basert på kunngjøringer 26. september.

I næringslivsloggen finner du en oversikt over kunngjøringene fra næringslivet på Nordmøre – inkludert Heim og Hustadvika og Rindal. Nederst i saken finner du også faste uttrekk over de siste etableringene og de siste konkursene på Nordmøre.

Vi har også med gårsdagens utvikling på Oslo Børs (forrige fredag på mandager).

Tidens Krav henter kunngjøringene fra Brønnøysundregistrene.

Har du tips til informasjon vi bør inkludere i næringslivsloggen? Send forslag til redaksjonen@tk.no.

Aure

Aure Båtservice Da er meldt oppløst. Selskapet ble etablert i 2021 med formålet «Service på båt og andre reparasjoner».

Averøy

Edward Johnsen AS har vedtatt nye vedtekter og besluttet å endre aksjekapitalen fra 2.160.000 til 560.000 kroner. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til tilbakebetaling til aksjeeierne med 1.600.000 kroner.

Elpartnern AS er meldt oppløst. Selskapet ble etablert i 2018 med formålet «Elektroinstallasjon i bolig/næring og skip».

Outstaffing Venture AS har endret revisor til Norvik Revisjon AS.

Hustadvika

Fun Molde AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

H T Eide AS og Langnes Holding Eide AS har besluttet å fusjonere. Overtakende foretak er H T Eide AS.

Hustadvika Antirust AS har gjort endringer i styret, som nå består av av styreleder Lill Chanett Gundersen og styremedlem Lill Tove Gundersen. Hustadvika Antirust AS har endret signatur til «Styrets leder alene».

Rig Eiendom AS har gjort endringer i styret, som nå består av av styreleder Lill Chanett Gundersen og styremedlem Lill Tove Gundersen. Daglig leder utgår.

Kristiansund

Atlantic Blaana AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Atlantic Group Holding AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Caranova AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Dalegata 21 Borettslag har endret revisor til Bdo AS.

Eivind Aakenes Tannlege AS er slettet etter fusjon med Colosseumklinikken Datter AS.

Elisabeth Strømman Tannlegekontor AS er slettet etter fusjon med Colosseumklinikken Datter AS.

Future Bygg AS har endret revisor til Norvik Revisjon AS.

Gepettos Kulinariske Verksted AS har endret revisor til Ok-Revisjon AS.

Møre Og Romsdal Taxitjenester AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Oma Bygg AS og Finn Thordarson AS har besluttet å gjennomføre fusjon. Oma Bygg AS er overtakende foretak. Finn Thordarson AS har vedtatt nye vedtekter og besluttet å endre aksjekapitalen fra 45.000 til 100.000 kroner. Finn Thordarson AS er slettet etter fusjon.

Saltkjelen Eiendom AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Tannlege Åge Thingvold Karlsen AS er slettet etter fusjon med Colosseumklinikken Datter AS.

Varde Arbeid Og Inkludering AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av styreleder Bjørn Eeg og styremedlem: Toril Gustad, Victoria Smenes, Henrik Stensønes, Malvin Olav Karlsen, Anne Lise Gujord Brevik og Ole Jonny Rugset, samt varamedlemmene Jorunn Karin Kvernen, Hanne Pettersen, Povilas Mazutis og Kirsti Dyrnes. Varde Arbeid Og Inkludering AS har vedtatt nye vedtekter og har endret formål til «Varde-konsernet har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Varde Arbeid og Inkludering AS har som primæroppgave å levere arbeidsinkluderende tjenester, eie selskaper med liknende primæroppgaver, utleie av personell og eiendom, samt annet som naturlig faller inn under dette».

Varde AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av styreleder Bjørn Eeg og styremedlemmene Victoria Smenes, Toril Gustad, Henrik Stensønes, Malvin Olav Karlsen, Anne Lise Gujord Brevik og Ole Jonny Rugset, samt varamedlemmene Jorunn Karin Kvernen, Hanne Pettersen, Povilas Mazutis og Kirsti Dyrnes. Varde AS har vedtatt nye vedtekter og har endret formål til «Selskapet har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Selskapet skal være en forhåndsgodkjent tiltaksleverandør av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT), levere andre tjenester rettet mot tilsvarende målgrupper, herunder produksjon og salg av produkter og tjenester, samt annet som naturlig faller inn under dette».

Varde Kompetanse AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av styreleder Bjørn Eeg og styremedlem: Henrik Stensønes, Toril Gustad, Victoria Smenes, Malvin Olav Karlsen, Anne Lise Gujord Brevik og Ole Jonny Rugset, samt varamedlemmene Jorunn Karin Kvernen, Hanne Pettersen, Povilas Mazutis og Kirsti Dyrnes. Varde Kompetanse AS har vedtatt nye vedtekter og har endret formål til «Selskapet har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Selskapet virksomhet er at selskapet skal utvikle, produsere og levere arbeidsinkluderende tjenester, leie ut personell til selskaper med samme formål, samt annet som naturlig faller inn under dette».

Smøla

Steinsøysund Småbåtlag Sa har fått ny forretningsadresse: c/o Åge Lie Østsideveien 1705, 6570 Smøla. Selskapet har også gjort endringer i styret, som nå består av styreleder Aage Lie, nestleder Maren Paulsen og styremedlemmene Berit Holberg Tuven, Alf Anard Holberg, Ove Richard Gjernes Holberg og Jostein Sætran, samt varamedlemmene Jan Inge Sundet og Gunnar Bjøringsøy.

Sunndal

J.O.T. Bredesen Invest AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Surnadal

Dalsegg Transport AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Kårvatn Handelskompani AS har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Tingvoll

Tingvoll Ull AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av styreleder Ildri Kristine Bergslid og styremedlemmene Arnar Lyche, Geir Gaarder, Martha Oliva Ebbesvik og Georg Clementsen Breivik.

Rindal

Rindalshallen AS har gjort endringer i styret, som nå består av styreleder Nils Heggem og styremedlemmene Lars Ole Heggem og Ingebrigt Løfald, samt varamedlemmene Rune Løfald og Ole Solvik. Daglig leder utgår. Tidligere daglig leder var Tom Godtland.

Næringlivsloggen

Tidens Krav henter kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører Nordmøre.

TK publiserer disse daglig (tirsdag til lørdag) etter hver dag kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.

Savner du kommunen din i dagens artikkel? Tidens Krav mottar kunngjøringer fra alle kommunene på Nordmøre, men det er ikke dermed sagt at det er noen kunngjøringer fra din kommune hver dag.

Se tidligere næringslivslogger her.

Forsiktig ukestart på børsen

Oslo Børs henter seg forsiktig inn etter børsraset forrige uke, og klatrer opp 0,5 prosent til 1.117,28 prosentpoeng.

Fredag raste Oslo Børs ned 4 prosent – den verste børsdagen siden mars 2020. Første handelsdag denne uke startet derimot med en liten oppsving.

Bakteppet for oppgangen henger sammen med at oljeprisen steg noe i ettermiddagstimene, ifølge DN. I 17-draget mandag kan ett fat med Nordsjø-olje handler for 87 dollar.

Flere olje- og gasselskap bidro også til å dra børsen opp. Blant de mest omsatte aksjene steg Equinor, Aker BP og Vår Energi med henholdsvis 2 prosent, 1,8 prosent og 0,4 prosent.

Etter at IT-kjempen Visma kunngjorde at de har lagt inn et bud på programvareselskapet House of Control, steg sistnevntes aksje med 54,3 prosent.

Også de toneangivende Europa-børsene går forsiktig fram mandag. I 17-tiden peker både den tyske Dax-indeksen og den franske CAC 40-børsen opp 0,5 prosent, og i London er FTSE 100-indeksen 0,3 prosent.

(©NTB)