Basert på kunngjøringer 23. november.

I næringslivsloggen finner du en oversikt over kunngjøringene fra næringslivet på Nordmøre – inkludert Heim og Hustadvika. Nederst i saken finner du også faste uttrekk over de siste etableringene og de siste konkursene på Nordmøre.

Vi har også med gårsdagens utvikling på Oslo Børs (forrige fredag på mandager).

Tidens Krav henter kunngjøringene fra Brønnøysundregistrene.

Har du tips til informasjon vi bør inkludere i næringslivsloggen? Send forslag til redaksjonen@tk.no.

Heim

Aae Transport Dødsbo er slettet i Foretaksregisteret.

Svanem Biogass Eiendom AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av: styreleder Kåre Lian Svanem og styremedlem: Fartein Kjørsvik, Ann Elin Lian Svanem og Roar Lian Svanem. Varamedlemmer: Per Arne Kaarstad og Odd Jarle Svanem.

Valsøya Fjordcamping AS har vedtatt nye vedtekter. Valsøya Fjordcamping AS har endret formål til: Salg og utvikling av reiselivsprodukter, drift av kro/kiosk, drift av busstransport og alt hva her står i forbindelse, samt deltagelse i andre selskaper. I tillegg driver selskapet med utleie av arbeidskraft.

(Saken fortsetter etter regnskapstallene)

Hustadvika

Eide Fysioterapi Da har blitt etablert. Foretakets formål er: Fysioterapivirksomhet. Daglig leder: Kjell Erik Tveten.

Gi Elektro Hvitevarer AS har gjort endringer i styret. Styret består nå av styreleder Iryna Bashkova Gule.

Hoemsneset Hyttefelt Sa har blitt etablert. Foretakets formål er: Ivareta medlemmenes rettigheter og felles interesser, samt tilrettelegge og bedre forholdene for disse ved Hoemsneset Hyttefelt. Daglig leder: Anne Karine Folge.

Partnerco AS har fått ny forretningsadresse: Røysvegen 59 6444 Farstad. Partnerco AS har besluttet å endre aksjekapitalen til 200.000 kroner fra 133.500 kroner. Partnerco AS har vedtatt nye vedtekter.

Salmon Evolution Norway AS: Daglig leder utgår. Salmon Evolution Norway AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av: styreleder Trond Håkon Schaug-Pettersen og styremedlemmer: Ingjarl Atle Skarvøy og Kamilla Mordal Holo.

Vinje Ullvarefabrikk AS har gjort endringer i styret. Det nye styret består nå av styreleder Tom Øystein Martinsen og styremedlem Gunn Anne Vinje Lyngstad.

Kristiansund

Atlantic Blaana AS har besluttet at foretakets årsregnskap ikke skal revideres. Revisor utgår.

Hansø AS har gjort endringer i styret. Det nye styret består nå av styreleder André Hansø og styremedlem Elin Mette Hansø.

Sameiet Havbrisveien 5 har fått ny forretningsadresse: Havbrisveien 5 6515 KRISTIANSUND N.

Unity Clothing AS er slettet i Foretaksregisteret.

Veslefrikk Barnehage Sa har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av: styreleder Eivind Ulseth Solvik og nestleder Monica Heggem Engebråten. Styremedlemmer Line Mari Pedersen, Hilde Moen Bolsø, Ann-Kristin Mjøen og Wenche Røsand Knutsen.

Næringlivsloggen

Tidens Krav henter kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører Nordmøre.

TK publiserer disse daglig (tirsdag til lørdag) etter hver dag kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.

Savner du kommunen din i dagens artikkel? Tidens Krav mottar kunngjøringer fra alle kommunene på Nordmøre, men det er ikke dermed sagt at det er noen kunngjøringer fra din kommune hver dag.

Se tidligere næringslivslogger her.

Oljeprisen sank – Oslo Børs steg

Oslo Børs steg onsdag 0,67 prosent til tross for fall i oljeprisen. Hovedindeksen stanser på 1201,23 poeng.

Oljeprisen sank etter børsslutt onsdag 3,86 prosent og ble omsatt for 84,95 dollar fatet. Årsaken til fallet er at det vurderes makspris på russisk olje i USA, EU og flere vestlige land. En beslutning om dette er ventet i løpet av onsdagen.

Til tross for fall i oljeprisen steg Equinor, som den mest omsatte aksjen, 1,74 prosent.

Aker BP (-0,74), Frontline (-1.17), Rec Silicon (+7,60) og Norsk Hydro (+0,58) var de fire neste på listen over de fem mest omsatte på hovedindeksen.

Aksjene til det prøvede flyselskapet Flyr steg 13,4 prosent og ble omsatt for 0,0076 kroner.

Også ved de viktigste europeiske børsene pekte pilene opp.

DAX i Frankfurt steg 0,03 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris løftet seg henholdsvis 0,15 og 0,12 prosent.

(©NTB)