Basert på kunngjøringer 2. januar.

I næringslivsloggen finner du en oversikt over kunngjøringene fra næringslivet på Nordmøre – inkludert Heim og Hustadvika. Nederst i saken finner du også faste uttrekk over de siste etableringene og de siste konkursene på Nordmøre.

Vi har også med gårsdagens utvikling på Oslo Børs (forrige fredag på mandager).

Tidens Krav henter kunngjøringene fra Brønnøysundregistrene.

Har du tips til informasjon vi bør inkludere i næringslivsloggen? Send forslag til [email protected].

Aure

Kleberget Eiendom AS har besluttet at foretakets årsregnskap skal/ikke skal revideres. Revisor utgår.

Gjemnes

Eivind A. Langnes er slettet i Foretaksregisteret.

Hustadvika

Eierseksjonssameiet Vågavollen har gjort endringer i styret. Kurt Eilif Dale har fratrådt som styreleder, og selskapets styre består nå av styremedlemmene Mary Anne Sofie Sørum og Børge Helseth.

Fræna Bilopphugging Odd Sætervik & Co Ans har fått varsel om sletting. Foretaket mangler deltakere og tilfredsstiller derfor ikke lovens krav.

Hustadvika Consulting AS er slettet i Foretaksregisteret.

Hustadvika Sykkelklubb har levert og fått godkjent årsregnskapet.

Kristiansund

Kbbl Eiendomsutvikling AS har gjort endringer i styret. Selskapets styre består nå av styreleder Vidar Lundgaard Solli og styremedlemmene Heidi Sæther, Aage Løvik og John Egil Flatval. Tidligere styreleder var Vidar Fagerheim, og tidligere besto styret av til sammen seks styremedlemmer og seks varamedlemmer.

Lille Skaugum Borettslag har endret revisor til Ok-Revisjon AS.

T G Electronics Tommy Gustafsson har fått ny forretningsadresse: Sommerroveien 4, 6518 Kristiansund.

Smøla

Liebhaber AS har fått ny forretningsadresse: Skjærgårdsveien 1006, 6570 Smøla.

Vultur AS har blitt etablert. Foretakets formål er «Selge tjenester og varer innen bemanning og rekruttering – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet». Kapital: 30.000 kroner. Daglig leder er Alexander Lindstad Grimli. Forretningsadresse er Østsideveien 2292.

Surnadal

Eika Økonomi Nordvest AS har fått ny daglig leder: Kaja Sjøthun Bråstad. Jarle Hamnes har fratrådt.

Kokkens.no AS: Bobehandlingen av selskapet er innstilt og selskapet er slettet i Foretaksregisteret.

Tingvoll

Reallywire Even Ulvund Harsvik har fått ny forretningsadresse: Torjulvågvegen 392, 6629 Torjulvågen. Tidligere forretningsadresse var Persløkka 30B, 6518 Kristiansund.

Næringlivsloggen

Tidens Krav henter kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører Nordmøre.

TK publiserer disse daglig (tirsdag til lørdag) etter hver dag kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.

Savner du kommunen din i dagens artikkel? Tidens Krav mottar kunngjøringer fra alle kommunene på Nordmøre, men det er ikke dermed sagt at det er noen kunngjøringer fra din kommune hver dag.

Se tidligere næringslivslogger her.

God start på året for Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk 0,68 prosent i pluss på årets første handelsdag, og landet på 1.197,10 poeng.

Til tross for den gode starten for børsen som helhet er det nedslående tall for havbruksselskapene. Salmar (-1,72 prosent) og Mowi (-1,26) er begge blant de store taperne på børsen mandag.

Imens går Equinor (0,48), Aker BP (3,49) og Yara International (1,79) alle i pluss. Samtidig er oljeprisen på vei opp og ett fat nordsjøolje kan kjøpes for 85,95 dollar (2,74) mandag.

Ikke alle verdens børser holder åpent i dag, men blant dem der det er handel er det gode tall over stort sett hele fjøla. CAC 40 i Paris (1,68) og DAX i Frankfurt (0,9) endte begge i pluss.

(©NTB)