Næringsliv: Oppretter nytt taxiforetak

Basert på kunngjøringer gjort 13. og 14. mars.