Næringsliv: Etablerer firma som skal drive med reparasjon og mekanisk arbeid

Dagens artikkel er vinklet på at Petter Furseth etablerer firmaet Furseth i Hustadvika kommune.