Vestbase gir 750.000 kroner til ingeniørutdanning

Støtter: Vestbase og Alf Dahl mener ingeniørutdanning i Kristiansund er noe som har vært savnet i flere år, og går nå fullt ut å støtter prosjektet.

Støtter: Vestbase og Alf Dahl mener ingeniørutdanning i Kristiansund er noe som har vært savnet i flere år, og går nå fullt ut å støtter prosjektet. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Det første finansieringsgrunnlaget for ingeniørutdanning i Kristiansund er på plass.

DEL

Vestbase håper andre viktige aktører følger etter, nå som premissene er lagt, og de selv går inn med 750.000 kroner.

- Dette er en av de viktigste sakene i byen, utenom sykehussaken. Et ingeniørtilbud er noe regionen har savnet og jobbet med i lang tid, forteller administrerende direktør på Vestbase, Alf Dahl.

Vestbase er det første selskapet som forplikter seg til å bidra med å finansiere Høyskolen i Bergen (HiB) sitt ingeniørstudium innen undervannsteknologi, der planen er studiestart i Kristiansund høsten 2015. Det er med andre ord korte tidsfrister.

- Tidslinja er stram, og økonomi er en avgjørende forutsetning for å få det i gang. Vi ser på det som en investering i framtiden, og videreutvikler kristiansundsregionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Både vi og våre eiere ønsker at Vestbase skal være en lokal bidragsyter, og dette passer godt med vår visjon, sier Dahl.

Les også: Tror på ingeniørstudie fra høsten 2015

Dugnad

Håpet nå er at andre private aktører også støtter prosjektet.

- Vi utfordrer andre selskaper til å komme på banen med økonomiske bidrag – samt praksisplasser når den tid kommer. Det vil forhåpentlig komme statlig finansiering når studiet har vist sin berettigelse, sier Dahl.

For å få i gang studiet kreves det et finansieringsgrunnlag på mellom 10 og 15 millioner kroner.

- Dette er et initiativ som fortjener bred oppslutning og som vil bidra til å understøtte og sikre ytterligere vekst og utvikling innenfor et marked som har et stort vekstpotensial, som utvikler seg raskt teknologisk og kompetansemessig og som allerede gir store regionale ringvirkninger.

Leder: - Egentlig uhørt at private må betale for et offentlig utdanningstilbud

Nødvendig kompetanse

Vestbasesjefen legger vekt på at kompetanse innen undervannsteknologi er noe det kommer til å være stort behov for i framtiden.

- Subsea er fundamentet til det vi jobber med på basen. Fremtidens subseateknologi krever en annen kompetanse, og blir mer og mer avansert.

Særlig trenger de slik fagkompetanse innen inspeksjons-, service-, reparasjon- og vedlikeholdsoppgaver.

- Det planlagte ingeniørstudiet innen undervannsteknologi vil etter vår vurdering spille en avgjørende rolle for å fylle dette «kompetansegapet» som bransjen etterspør i framtiden, sier Dahl.

Bølgedal

Oljebransjen er for tiden i en bølgedal, men Dahl ser ikke det som noen grunn til å bremse prosjektet.

- Bransjen har hatt svingninger tidligere og jeg er ikke bekymret for den langsiktige aktivitet, selv om det er flere bedrifter som dessverre blir preget akkurat nå. Det er fortsatt mange store investeringer som skjer framover.

Kristin Skoglund Aas ved aPoint AS jobber med marked og finansiering for prosjektet.

- Det er veldig positivt at Vestbase går foran. Det gjør det lettere for oss når vi går til andre aktører, og det setter standarden, sier Skoglund Aas.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken