Uten en rask løsning på streiken, må anlegget stenges i løpet av ett eller to døgn etter at sokkelaktiviteten stanser.

Over 700 ansatte på norsk sokkel går ut i streik etter at forhandlingene mellom Oljeindustriens Landsforbund (OLF) og arbeidstakerorganisasjonene SAFE, Industri Energi og Lederne stoppet midnatt, natt til søndag. Fire timer senere var bruddet et faktum.

Stor streikevilje

Konsekvensene av at 708 ansatte i Statoil, BP og ESS Support går ut i streik, er blant annet at plattformene Oseberg og Heidrun stenges. Det vil ta mellom fire og fem dager for at produksjonen skal stanse helt opp, og uten gass fra Heidrun, vil Tjeldbergodden måtte stenge ett eller to døgn senere.

Vil ikke kommentere

Informasjonssjef for Statoils behandlingsanlegg på land, Morten Eek, forteller at de ennå ikke ønsker å gi mer informasjon om hva streiken vil ha å si for Tjeldbergodden.

– Dette er en sak som fortsatt forhandles og mekles mellom flere parter. Det er ikke naturlig for oss i Statoil å kommentere dette utover det konsekvensbildet som er presentert, sier han til TK.

Forhandlingsleder for OLF, Jan Hodneland uttaler at streiken, alt i alt, vil kunne koste mange millioner, og på sikt også milliarder.

– Fagforbundene påfører bedriftene og det norske samfunnet betydelige utgifter. Streiken vil koste rundt 150 millioner per dag. Dermed vil det ikke gå mange dagene før kostnadene passerer en milliard kroner, sier Hodneland.

Pensjon og permisjon

Ifølge forbundsleder for Lederne, Jan Olav Brekke, oppsto forhandlingsbruddet fordi OLF ikke var villige til å forhandle om driftspensjonen, som Statoil ønsker å fjerne for sokkelarbeidere, men ikke for selskapets konsernledelse.

Industri Energi og SAFE fikk heller ikke gjennomslag for kravet om 14 dagers betalt pappapermisjon, som ble framforhandlet i frontfagene i vår.

Fagforbundet SAFE skriver på sine nettsider at arbeidsgiverne i forhandlingsrundene foreslo å opprette et utvalg som skulle se på om tidlig pensjon i oljebransjen skyldes mangel på vilje til å jobbe.

– Dette er nok en grov provokasjon, siterer SAFE forbundslederne.

– Ansatte i oljeselskapene har en gjennomsnittsinntekt på en million kroner og en pensjonsalder på 65 år. Dette gjør dem allerede til Norges pensjonsvinnere.

Likevel velger de å bruke makt for å få enda bedre vilkår, svarer Jan Hodneland i OLF.