Lokalt selskap gjør gjennombrudd i sykehusmarkedet

STUDERER OPPTAK: I fotballen brukes videoanalyser for å bli best. Slik kan det også anvendes på norske sykehus, mener daglig leder Ragnvald Otterlei i Posicom. Foto: POSICOM

STUDERER OPPTAK: I fotballen brukes videoanalyser for å bli best. Slik kan det også anvendes på norske sykehus, mener daglig leder Ragnvald Otterlei i Posicom. Foto: POSICOM

Artikkelen er over 4 år gammel

Kristiansundsbedriften Posicom startet med å analysere fotballkamper, nå leverer de utstyr til operasjonssaler.

DEL

Nylig fikk Posicom innvilget EU-støtte for å utvikle og markedsføre produktet sitt for et enormt internasjonalt marked. Det er i den forbindelse inngått en distribusjonsavtale med det finske selskapet Merivaara og de har vunnet en kontrakt med Oslo universitetssykehus.

Selskapet er etablert av og ledes av averøyingen Ragnvald Otterlei. Ekkilsøy-mannens tidligere nabo, Hydrotech-gründer Leif Inge Karlsen, har gått inn med kapital i pionerselskapet, som nå er i ferd med å øke satsingen på avanserte videoløsninger til helsesektoren.

Les også: Ragnvald Otterlei jobber også med å tilby spiondroner

Jobber i det britiske markedet

– Men kontrakten er en viktig anerkjennelse. Den viser at dette er et system som er ønsket. Nå handler det om å få mange sykehus til å følge etter, å opparbeide den kritiske massen som gjør at vi kommer økonomisk på plussida og kan utvikle oss der ifra. Fokuset vårt er endret fra utvikling til kommersialisering. Vi har allerede en mann i England som jobbet mot det britiske markedet, sier averøyingen, som også har tatt kontakt med det anerkjente ortopediske miljøet ved Kristiansund sjukehus, sier Otterlei.

25 millioner

I de fem årene det har tatt å utvikle systemet regner han med at det har gått med rundt 25 millioner kroner. Han takker Innovasjon Norge for støtten underveis.

– Uten deres hjelp og støtte med å hente inn kapital ville dette vært dødt, sier Otterlei.

Startet med fotballkamper

2002: Sivilingeniøren Otterlei utvikler et videoanalyseverktøy for Norges idrettshøgskole. Det blir populært for analyser av fotballkamper og kjøpes senere inn av både FIFA og de tyske landslagene. Fortrinnet er at analytikeren underveis kan sette ulike «bokmerker» i videoen. Slik kan man ikke bare finne lynraskt tilbake til sentrale begivenheter i opptaket; man kan også benytte merkingen til å lage statistikker som kan legges fram for laget allerede i pausen for nødvendige forbedringer.

Tipses av en sykehusansatt

2007: Markedet for produktet har passert middagshøyden. En sykehusansatt i Drammen setter Otterlei på ideen om at video også bør kunne brukes til å dokumentere og analysere inngrep i operasjonsrommet. Etter å ha sondert mulighetene setter Otterlei i gang.

2011: Firmaet utviklet en versjon som prøveinstalleres ved sykehuset i Drammen. Senere blir det også prøvd ut ved OUS Rikshospitalet og Vestre Vikens sykehus i Kongsberg.

Vant kontrakt

2014: Det skåles i champagne i Posicoms lokaler i Drammen. Det vesle firmaet med fire ansatte har vunnet en OUS-kontrakt i konkurranse med internasjonale giganter. Konkurrentene er gode på videosystemer, men de er ikke i nærheten av Posicoms skreddersydde programvare. Otterlei kjenner heller ikke til andre i verden som er kommet like langt.

Analyserer for å bli best

– Det tas video av norske operasjoner også i dag, men det anvendes mer på samme måte som røntgenbilder. Dette systemet gir en ny dimensjon i dokumentasjonsarbeidet – det blir lett å finne tilbake til de ulike trinnene i operasjonen, det gir grunnlag for å sammenlikne inngrep og det vil være et viktig verktøy for undervisning og å analysere muligheter for forbedring. I fotballen ble systemet brukt for å bli best. Slik kan det også anvendes på norske sykehus, mener Otterlei.

Han sier systemet hittil er møtt med to typer reaksjoner blant sykehusansatte.

– Noen er skeptiske. Andre mener dette er nødt til å komme og at det har så stor viktighet at det er nesten forferdelig ikke å bruke det. De ønsker dette for å dokumentere at de gjør jobben sin, sier Otterlei.

Økt kvalitet

Den viktigste nytten vil være økt kvalitet og objektivitet i dokumentasjonen, mener averøyingen.

I dag betales det ut nærmere en milliard årlig i erstatning til pasienter som skades på norske sykehus. Når det oppstår pasientskade, vil ikke kirurgens journal nødvendigvis være en objektiv eller fullstendig beskrivelse av hva som faktisk skjedde.

Video vedlagt journalen

– I idretten er felles situasjonsforståelse riktig. Det nytter ikke for treneren å fortelle spilleren at han har gjort feil hvis spilleren selv er uenig. Her kommer video inn som en objektiv dokumentasjon av hva som faktisk skjedde. Med video eller stillbilder fra video vedlagt journalen vil kirurgen også ha mulighet til å vise hva som skjedde i stedet for å beskrive det. Det vil forenkle og forbedre journalskrivingen. Samtidig vil man ha en fullstendig dokumentasjon av hele operasjonen, sier Otterlei.

Han mener systemet også kan anvendes i tilknytning til telemedisin og videokonferanser.

Søkbart

– Programvaren kan kobles til et videokonferansesystem. I en akuttsituasjon med for lange reiseavstander til riktig sykehus kan en ekspert veilede en mindre erfaren kirurg på det aktuelle inngrepet. Fordi det er søkbart og kan knyttes til en database er det også effektivt for demonstrasjon og opplæring på en spesiell eller viktig del av operasjonen.

Artikkeltags