En lokal olje-suksess

NØKKELPERSONER: Tor Henrik Eide (foran fra venstre), leder i subsea-avdelingen, Kristin Vikhals Strøm, administrasjon og økonomi, Sylvia Mundal, base og logistikk og Torhild Farstad, markedsleder. Bak fra venstre Stein Ove Rånes, leder i ventilavdelingen, Roar Gils, leder for rørsenteret, Rune Simonsen, helse, miljø og kvalitet og Roger Pedersen, driftsleder.

NØKKELPERSONER: Tor Henrik Eide (foran fra venstre), leder i subsea-avdelingen, Kristin Vikhals Strøm, administrasjon og økonomi, Sylvia Mundal, base og logistikk og Torhild Farstad, markedsleder. Bak fra venstre Stein Ove Rånes, leder i ventilavdelingen, Roar Gils, leder for rørsenteret, Rune Simonsen, helse, miljø og kvalitet og Roger Pedersen, driftsleder.

Artikkelen er over 4 år gammel

Familiebedriften Oss-nor og datterselskapet Benor er en lokal oljesuksess som etter hvert har skapt 140 arbeidsplasser i Kristiansund.

DEL

Verdiskaper I år vil omsetningen passere 200 millioner kroner med god margin.

De er en av fire bedrifter til finalen i Verdiskaperen.

Virksomheten er spredt på flere lokasjoner; i Nergata, på Vestbase, på det tidligere Sterkoder-anlegget i Melkvikan og på Nyhamna. For to år siden kunne daværende oljeminister Ola Borten Moe foreta åpningen av selskapets industrilokaler ved Polarbase i Hammerfest.

Roser sine ansatte

– Vi har en utrolig fin gjeng av ansatte som stiller opp når det skal være for å løse oppgavene, sier gründer Arnt A. Wærnes, som har hatt et våkent øye for mulighetene i oljen helt siden det første funnet ble gjort i Nordsjøen. Servicebedriften Oss-nor ble dannet i 1983.

– Vi sparket mye småstein de første ti årene, sier Wærnes som tenkte langsiktig med en sterk overbevisning om at oljealderen var kommet for å bli. Omslaget tidlig på 1990-tallet da bedriften lyktes å få i havn en kontrakt med Kongsberg Offshore om å produsere undervannsutstyr for Draugen-prosjektet.

Ekspert på ventiler

En utviklingskontrakt med Shell gjorde det mulig for Oss-nor å utvide sin nisje i markedet, gjennom vedlikehold av ventiler. Kontrakten som ble inngått med Shell i 1994 ble utvidet også til å gjelde Ormen Lange, og fornyet bare for noen uker siden.

Shell gjorde Oss-nor sterke på ventiler, mens Statoil gjorde bedriften sterke på rørgjenging. Benor ble kjøpt opp av Oss-Nor i 2005 og har mangedoblet virksomheten siden da. 20 ansatte sto i fjor for en omsetning på 28 millioner kroner. Familiebedriftene Oss-nor og Benor i Kristiansund står i dag solid plantet i oljemiljøet i Kristiansund – to av ganske få oljebedrifter med lokalt eierskap.

– Vi bruker mye tid og ressurser på å lære opp egne operatører. Vi er også en stor lærebedrift med i gjennomsnitt ti lærlinger hvert år, sier adm. direktør Stein Arne Schnell.

Et søsterselskap i Hammerfest ble dannet allerede for ti år siden, og for to år siden kunne daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe i fjor, understreker bare gründerens strategiske evner.

Den første store servicekontrakten for Oss-nor i Hammerfest, verdt rundt 150 millioner kroner, er service og vedlikehold knyttet til utbyggingen av Goliat-feltet.

Tett på Shell

Oss-nor i Kristiansund fornyet nylig ventil-vedlikeholdsavtalen med Shell for fjerde gang. De to selskapene har en lang historie sammen. Kontrakten som løper fram til 2019, med opsjoner i ytterligere to år, er verdt 160 millioner kroner. Jobben går ut på å reparere og vedlikeholde over 40.000 små og store ventiler på Draugenfeltet og Ormen Lange.

Arnt A. Wærnes mener at Oss-nor neppe hadde fått den tilsvarende Eni-kontrakten på Goliat-feltet i nord, uten det langvarige tette samarbeidet med Shell. Driftsdirektør i Kristiansund, Gunnar Ervik, ser på Oss-nor som en viktig brikke for Shell, ikke minst for å kunne ha en oppetid på 97–98 prosent på Draugen, noe som er blant de aller beste i Shell-systemet.

Artikkeltags