ATCD tar knekken på skitne tanker

Innovasjon: Selskapet satser på at rengjøringssystemet de har utviklet finner en plass i markedet. Fra venstre er Åsa Sildnes ved Knudtzon Senteret, teknisk manager i ATCD, Espen Lindh, og supervisor i ATCD, Michael Thøgersen.

Innovasjon: Selskapet satser på at rengjøringssystemet de har utviklet finner en plass i markedet. Fra venstre er Åsa Sildnes ved Knudtzon Senteret, teknisk manager i ATCD, Espen Lindh, og supervisor i ATCD, Michael Thøgersen.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tror rengjøringstiden vil bli halvert.

DEL

ATCD i Kristiansund har utviklet et automatisk rengjøringssystem for rengjøring av tanker innen offshorebransjen.

ATCD (Automatic Tank Cleaning Device) ble etablert i Kristiansund i 2012. Selskapets hovedeiere består av Tore Gunnar Rokstad som er daglig leder i selskapet og den lokale bedriften Deep C Technology.

Tankrengjøring på båttanker er en tidkrevende, men nødvendig prosess, og det stilles strenge renhetskrav. Per dags dato blir båttanker i hovedsak rengjort manuelt ved håndspyling. Dette blir gjennomført ved at personell entrer tanken og utfører spylingen. For å kunne rengjøre tankvegger og tak bygges stillas inne i tanken som personellet kan stå på under rengjøringsprosessen.

Denne formen for rengjøring utgjør en betydelig risiko for personellet som vasker.

– Det har i lang tid vært interesse for rengjøringsteknologi som reduserer entring og er tidsbesparende. Vi har timet dette riktig. Vi ser et sterkt økende markedsbehov for slike systemer, og forventer også en endring mot strengere forskrifter som regulerer industriell rengjøring, forteller Tore Gunnar Rokstad.

Mindre liggetid

ATCD sitt rengjøringssystem består i hovedsak av en høytrykkspumpe, heater, og en teleskop-arm som plasseres på mannhullet til tanken. Teleskop-armen kan roteres vertikalt og horisontalt, og utvides i lengderetningen for å nå alle punktene i tanken. Et kontrollsystem styrer alle disse enhetene automatisk under rengjøringsprosessen.

Selskapet anslår rengjøringssystemet kan halvere tidsbruken for rengjøring, noe som også betyr mindre liggetid ved kai for skipene.

– Ved førstegangs vask på en båt blir vaskemønsteret for tankene programmert. Da trenger man bare trykke på «start»-knappen og rengjøringen utføres automatisk. Kun overvåking av systemet vil være nødvendig under vaskeprosessen. Ved neste vask på båten er alle vaskeprogrammene allerede lagret, og man slipper da tidsbruk med ny programmering, sier Rokstad.

Rengjøringssystemet anvender kun vann uten tilsetninger av kjemikalier. Rengjøringen optimaliseres ved bruk av ulik vanntemperatur og trykk tilpasset forurensningene som er i tanken.

– Testene som er blitt gjennomført, selv på de strengeste renhetskravene, har vært i henhold til de forventninger vi har satt til rengjøringssystemet, forteller Rokstad.

– Vi er i en spennende tid nå og jobber med flere aktører i oljebransjen både nasjonalt og internasjonalt med etablering av langsiktige avtaler. Selskapet har fått god drahjelp i utviklingsfasen, hvor både DNB og Innovasjon Norge har bidratt med kapital og kompetanse. Selskapet har også samarbeidet med en rekke andre aktører, som blant annet Knudtzon Senteret.

Tåler saltvann

– ATCD er et godt eksempel på en lokal bedrift som bygger sin virksomhet på å finne løsninger basert på innovasjon og nytenkning. Det har vært spennende å følge selskapets utvikling av ny teknologi innen et område med stort behov for innovasjon, og de er nå i en fase der produkt og tjeneste kommersialiseres, sier Åsa Sildnes, som er daglig leder ved Knudtzon Senteret.

– Rengjøringssystemet er bygd for å tåle saltvann, slik at det kan bli brukt også der det er knapphet på ferskvann. Den produserer også mye mindre avfallsvann enn hva tilfellet ville vært ellers, avslutter en entusiastisk Espen Lindh, som er teknisk manager i ATCD.

Artikkeltags