Gå til sidens hovedinnhold

Når vegengasjementet renner over

Engasjementet rundt ulike vegsaker i Norge er så stort at vi noen ganger kjenner på at Norge har 5,39 millioner vegsjefer. Lars Valderhaug, fra Tustna er en av de ivrigste.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Engasjement rundt vegsaker er bra. Det er viktig for å sette manglende trafikksikkerhet og dårlig framkommelighet på kartet. Noen ganger renner engasjementet over i udokumenterte påstander:

* Vegvesenet holder på med politisk lobbyisme.

* Vegvesenet jukser med kostnadstall for de ulike kryssinger av Romsdalsfjorden.

* Vegvesenet har bundet seg til Møreaksen-masta og holdt tilbake fakta om Romsdalsaksen.

Til alle dere som tror dette er riktig, og som visstnok har en følelse av å være «i krig med» Statens vegvesen: Tirsdag 8. juni kan dere følge vårt åpne informasjonsmøte om arbeidet med ny E39 Ålesund-Molde. Dere finner lenken på hjemmesiden til E39 Ålesund-Molde.

Svarer på alle spørsmål

Vi har invitert lokalpolitikere i kommuner langs den nye vegen, fylkestingspolitikere i fylket og de fremste stortingskandidatene fra Møre og Romsdal. I løpet av 90 minutter skal ni innledere informere om E39 prosjektet i Møre og Romsdal. Vi har satt av en halv time til spørsmål fra politikere og byråkrater. Skulle det være spørsmål vi ikke rekker å besvare i møtet, vil vi gjøre det skriftlig i etterkant på hjemmesiden til E39 Ålesund-Molde. Alle de store mediene i fylket er invitert til møtet.

Regjeringen vedtok tilbake i 2014 at Statens vegvesen skulle planlegge fjordkryssing med tunnel og bru under Tautra via Otrøya. Bestillingen var å velge vegløsningen som best bygde sammen strekningen Ålesund-Molde til et bo- og arbeidsmarked. I 2019 ble det tatt en ekstra runde hvor den såkalte Romsdalsaksen ble vurdert på ny. 2019-runden viste med innspill fra eksterne miljøer at den såkalte Møreaksen-traséen med tunnel og bru svarer best på bestillingen fra regjeringen.

En løsning hvor vi planlegger for fire felter fra Ålesund til Molde, men først bygger to og tre felter gjør at vi har tatt ned kostnadene med 40 prosent. Tunnelen under fjorden bygges med to løp og fire felter for god trafikksikkerhet og oppetid, mens hengebroen også bygger med fire felter pluss gang og sykkelveg.

Flere vil overta midlene

En slik løsning gjør at ny E39 Ålesund-Molde kan bygges rimeligere i Møreakse-traséen enn i Romsdalsakse-traséen. Det er flere enn Valderhaug som tror det er mulig å flytte investeringsmidler fra Møreaksen til Romsdalsaksen og slik beholde samferdselsmilliarder i Møre og Romsdal. Slik fungerer ikke samferdselspolitikken. Det er mange gode vegprosjekt flere steder i landet som gjerne vil overta den prioriterte plassen til E39 Ålesund-Molde i NTP.

Statens vegvesen gjør som politikerne bestemmer. Hvis tilhengere av Romsdalsaksen lykkes med å få Stortinget til stanse regjeringens forslag om ny E39 fra Ålesund til Molde, får det konsekvenser. Nye grundige utredninger av flere bruer over Romsdalsfjorden gjør at det blir byggestart først etter 2030. Det er teknisk mulig å starte utbygging av bru- og tunnelløsningen i 2023. Møreaksen er fuglen i hånda, Romsdalsaksen er fuglen på taket.

Les også

Vegvesenet orienterer om NTP

Les også

Romsdalsaksen sparer fylket

Les også

Kven av Møreaksen sine frontfigurar vil bagatellisere problema denne gong?

Les også

Hvorfor har ikke Møreaksen fått legitimitet?

Les også

Møreaksen: – Dommedagsprofetiene må stoppe no

Kommentarer til denne saken