Undertegnede er nærmest sjokkert over hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge. Men la det bare være sagt: det er ikke helseminister Ingvild Kjerkol sin skyld. Hun har nok å tenke på for tiden. For en del år tilbake var regjeringen Stoltenberg sitt valgspråk at nå skal den norske eldreomsorgen skinne igjen. Men dette varte ikke lenge. Før vi visste ordet av det, begynte problemene å tårne seg opp. Og nå har det gått så langt at hos enkelte eldre mennesker reduseres livskvaliteten vesentlig. Dette er uhørt i et av verdens rikeste land. Og regjeringen må gå i seg selv og rydde opp.

Jeg tar umiddelbart parti for Lise Fjeldstad som sto fram både i Dagsrevyen og VG. Hun fortalte blant annet at hun har begynt å samle opp piller i tilfelle livet skulle bli så vanskelig at hun bare må avslutte det. Dette er meget forståelig. Selv jeg som bare er 50 år begynner allerede å grue meg til min alderdom. Jeg tror jeg vil prøve å bo hjemme lengst mulig før jeg eventuelt må bli beboer på et sykehjem.

Men hvordan skal politikerne løse disse akutte problemene som blant annet går ut på at noen eldre ikke får skiftet bleie på 24 timer og det kan gå lang tid mellom måltidene? Min mening er at det selvfølgelig må bevilges mer penger til helsedepartementet. Men det alene er ikke nok. Det er tankegangen som må snus. Respekten for de eldre må komme tilbake. De eldre som bygget opp velstanden i Norge må fram i lyset. De skal ikke bare stues bort på et sykehjem for å vente på døden. Nå må politikerne komme på banen. Heldigvis er eldreomsorgen i Kristiansund kommune ganske bra, men den kan selvfølgelig bli bedre.