Paris-avtalen og det grønne skiftet er tuftet på en menneskeskapt global oppvarming av klimaet, basert på hypotetiske spådommer som starte for minst 50 år siden og hvor ingen, absolutt ingen av spådommene har slått til.

Direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, vil at Norge skal reforhandle europeiske strømavtaler, grunnet de høye strømprisene i landet.

LO-leder Peggy Hessen kom også omsider ut, etter påtrykk fra fagforeninger og fagforbund, og uttrykket bekymring for at de høye strømprisene kan (sic) svekke industriens konkurranseevne.

Begge disse aktørene, Stein Lier Hansen og Peggy Hessen, har vært i NRKs Dagsnytt 18 og snakket varmt om dette grønne skiftet og begge så nok statlige subsidier an mass ville komme til hypotetiske og ulønnsomme grønne industrier.

Nå går disse to ut og uttrykker bekymring for virkningene av Paris-avtalen og det grønne skiftet?!

Så mens vi andre har sett hvilken vei det bar (det har heller ikke vært mangel på advarsler), så har altså disse to samfunnsaktørene ikke skjønt noen ting...?

Eller har utsiktene til statlige subsidier arbeidsplasser vært så forlokkende at dette har trumpet advarslene?

Det verste er imidlertid at vi har og har hatt regjeringer og flertall på Stortinget som heller ikke overskuer sine handlinger hva gjelder å selge ut landet til EU.

Olje- og energiministeren ser helt maktesløs ut og har ingen som helst løsning på problemet med de høye strømprisene.

Til slutt må jeg ta med noe (som jeg i hvert fall finner morsomt): EL- og IT-forbundet frykter (for subsidiene, min anm.) at det grønne skifte skal få skylden for de høye strømprisene...

Det er lov å le nå.

Paris-avtalen og det grønne skiftet vil ruinere vårt land, dette har så vidt begynt og det skal bli mye verre!

Sentralbanksjefen uttaler nå at inflasjon kan svekke Oljefondets inntjening, så det kan bli magrere statsbudsjett i årene som kommer.

Når vil de ansvarlige for denne vanvittige politikken våkne opp og ta ansvar for eget folk og land?