Den som tier samtykker, eller setter seg på gjerdet sammen med den gemene hop og kviskrer om alt som vi ikke har greie på.

Jeg har spurt flere om denne snarveien til Trondheim, om hva den har å si for Surnadal. Mange politikere sier at den er et leve eller dø for området. Uten brua dør vi, men vi vil få velstand når den realiseres. No har vel både todalinger og surnadalinger klart seg uten omverdenen i mange generasjoner. Hva skal vi da med en gjennomfartsåre gjennom bygda, med mange hundre flere kjøretøy i døgnet? Hva slags positivitet bringer dette til lille Surnadal?

Det må jo være ganske naivt å tru at moldensere svinger innom Skei for å handle, på vei til Trondheim for en større handel. Sunndalinger vil sannsynligvis ta turen hit for å se på møbler og symaskiner og noe de ikke finner i egen bygd, men noe stort takras av handlende utenbygdsfolk vil det neppe bli. At mange fra distriktet vil finne seg arbeidsplasser over fjorden med skiftarbeide uten ferietider som må passes, må vi regne med. For arbeidsplasser på begge sider av fjorden vil det alltid være behov for. Men å bruke noen milliarder for å lette deres adkomst, er tøv.

Mange vogntog

Bobilturismen har eksplodert i denne pandemien, og bobiler blir nok en stor bruker av denne forbindelsen. Skal disse stoppe i Surnadal så må det anlegges en større sentrumsnær oppstillingsplass til minst 50 biler. For vi som er på diverse medier og følger med, så spørres det 365 dager i året om den og den plassen er full eller er åpen. Brekkøya camping vil jo kommunen ha gangvei gjennom, og det er ikke ønskelig for ferierende. Noe jordbruksareal må avsettes til dette formålet. Hva med en gangbru over elva ved senteret og en større bobilplass på andre siden av elva, med adkomst fra Øye bru langs elva? Her bli det også en fin gangvei for skoleunger og turfolk fra senteret til Øye bru.

Les også

Et annerledes fokus på veibygging

Når det gjelder stedets tungtrafikk, som er en svært viktig bidragsyter til velstanden i Surnadal: Det er ikke få kroner den bidrar med i form av skatter og avgifter. Denne transporten er vi avhengig av. Men vil vi ha flere hundre vogntog som kun skal spare enorme summer på gjennomkjøring? Her må det også anlegges noen døgnhvileplasser langs ruta for opptil 10 vogntog.

Ufremkommelig

For oss som ofte kjører personbil til Trondheim for å besøke familien så fortviler vi ofte over dårlig veistandard. Hvem skal vedlikeholde stamveinettet gjennom flere kommuner og to fylker, når tungtransporten fra Sunndal gjennom Surnadal til Berkåk og Orkanger/Trondheim øker drastisk i omfang på grunn av brua? Om vi tenker noen år frem i tid etter broåpningen, så vil veien være ufremkommelig for tungtransport. Til tider så er den håpløs allerede i dag. Til og med tungtransporten fra Surnadal må da kjøre E39 da den er nasjonal vei og får betraktelig mer støtte. Den tenkte bommen for finansieringen av Todalsfjordprosjektet må da flyttes til Raneskleiva for å hente inn mest mulig, så finansieringen ikke strander. Da blir omkvedet at hele bygda må jo bidra for å opprettholde en god kommunikasjon på tvers av landegrenser.

Jeg regner med masse pepper for dette innlegget, men jeg vet at det er utrolig mange som ikke forstår vitsen med denne brua. Vi bor i et fergefylke og mange av oss setter stor pris på et kvarter på fjorden med noen blide fjes som avfotograferer våre bilskilt.