Nabo klagde på støyproblem – tilsyn førte til øyeblikkelig stans av arbeidet

«Arbeidet kan også medføre vesentlig merulempe for omgivelsene i form av støvflukt, støy og trafikksikkerhetsrisiko».