Lørdag 29. og søndag 30. januar starter tellingen av vinterfuglene i Norge. For at skoler og barnehager også skal kunne være med blir også uken før og etter inkludert.

Arter som er sårbare for frost og snødekke, som svarttrost og rødstrupe, strømmet i fjor til hagene som aldri før. Til tross for at det ble talt nærmere 600.000 individer, var det færre fugler per hage enn normalt. Det skriver Birdlife Norge i en pressemelding.

Heftig vinter i hele landet

Forholdene under årets telling var skikkelig vinterlige. Selv de vintermilde områdene av Norge, fra Agder i sør til Møre og Romsdal i nord, var preget av snødekke og unormalt lave temperaturer. Det innebærer gjerne at mange fugler trekker inn til hagene.

Med gjennomsnittlig 44 fugler per hage ble 2021 et skikkelig bunnår. I perioden 2008–2019 var gjennomsnittet på 53 fugler. Årsaken til årets labre tall skyldes delvis en tilbakegang hos mange av våre mest tallrike arter, men mest av alt at invasjonsartene ikke var i Norge i år. Les mer om det i et avsnitt lenger nede. I denne tabellen ser du de ti mest utbredte fugleartene under Hagefugltellingen. Pilene i høyre kolonne viser om de forskjellige artene har gått opp eller ned på lista i forhold til 2020.

Slik deltar du i hagefugltellingen

  • Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. For hver art skal du rapportere det høyeste antall du har observertsamtidigav den arten i perioden du teller. Lag en liste og sett tellestreker. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, menen times tidbør være et minimum.
  • For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
  • Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
  • Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
  • Etter at du har valgt «registrer» vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.