Gå til sidens hovedinnhold

Nå skriver vi bankhistorie

Kronikk

Nå er to sparebanker på Nordmøre formelt blitt til én. Den nye SpareBank 1 Nordmøre vil gi oss en kraftigere motor for hele regionen. Det gir enda større løfteevne for næringsliv og lokalsamfunn. Nærhet til kundene vil fortsatt være bankens viktigste kjennemerke.

Den nye og kraftfulle lokalbanken vil betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal opp til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, i Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. Den nye banken skal være en attraktiv og sterk samarbeidspartner med aktivitet i alle kommuner på Nordmøre. Vi ønsker å forsterke samspillet mellom indre og ytre og styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet.

SpareBank 1 Nordmøre skal bygge videre på det bunnsolide fundamentet som de to fusjonerende bankene har lagt. Surnadal og Kristiansund skal fortsatt være hovedbaser. Forankringen er fortsatt solid. I mer enn 185 år har Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest preget og bidratt til utviklingen på Nordmøre. Nå går vi sammen for å gi kundene enda bedre tjenester og for bedre å kunne møte nye krav og nye muligheter.

En bedre bank

Hovedmålet med sammenslåingen er å skape en enda bedre bank for kundene. I tillegg er det viktig å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til enda bedre utvikling i næringslivet. Et levende og sterkt næringsliv er avgjørende for god samfunnsutvikling i regionen. Begge bankene har solid tradisjon for å bidra til næringsutvikling. Til sammen får den nye banken en omfattende portefølje av både tradisjonelle og nyskapende bedrifter i hele regionen. Rådgiverne i banken har lokal kunnskap og lokale fullmakter. Kortreiste beslutninger er vårt varemerke.

Les også

Odd Einar har levert sitt siste resultat som sjef

Les også

Surnadal Sparebank snart historie: Knallresultat inn i sammenslåingen

Les også

Klare for ny æra: Dette betyr banksammenslåingen for deg

Med 13 kontorer vil vi fortsatt være tett på kundene og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være svært fremtredende og et tydelig varemerke. Vi skal være absolutt best på personlig kunderådgivning. Alliansetilknytningen vår gjør oss i stand til å gi kundene de beste teknologiske og mest innovative digitale løsningene.

To stiftelser

Et resultat av at to banker nå blir til én, er at det opprettes to stiftelser, en i Kristiansund og en i Surnadal, som skal være eiere i den nye banken. Overskuddet som disse eierandelene gir i form av utbytte fra banken, kan deles ut til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode i enda større omfang enn de to bankene i dag tildeler slike formål. Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv. SpareBank1 Nordmøre vil fortsette som en viktig bidragsyter også utover dette gjennom sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen.

Nær og personlig

Hensynet til bærekraft skal fortsatt være gjennomgående i all vår virksomhet. Vi ønsker å bruke våre samlede ressurser for å gjøre det enklere for bedrifter og privatpersoner å ta bærekraftige valg; økonomisk, sosialt og miljømessig.

Lokalområdet vårt trenger samarbeid, kunnskap og vekst. Den nye lokalbanken vil være med og drive utviklingen videre. Innovasjon og verdiskapning står i sentrum for alt vi driver med. Alle i vårt område fortjener en bank som er til stede og fremtidsrettet. Nær og personlig. Digital og fremtidsrettet. Tett på og til stede. Slik vil vi at du skal oppleve oss.

Kommentarer til denne saken