Møre og Romsdal fylkeskommune tar over mange oppgaver fra Statens vegvesen region midt fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen har meldt inn at de trenger 131 tilsatte i sin nye vegadministrasjon, når de tar over ansvar for over tre tusen kilometer med fylkesvei i Møre og Romsdal.

– Trafikantene skal ikke merke noe til endringen. Veiene blir brøytet, strødd og driftet etter de samme kravene og med de samme entreprenørene som tidligere. Prosjektene som er i gang blir videreført. Det skal være trygt å være trafikant også i 2020, seier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen i Møre og Romsdal fylkeskommune, i en pressemelding.

Desentralisering

Bakgrunnen for endringen er regionreformen og Stortinget sitt vedtak om desentralisering av oppgaver til de nye regionene. Den sier at administrasjonen som har ansvaret for ei oppgave også skal ha fagmiljø for å gjennomføre oppgaven. Statens vegvesen har tidligere vært vegadministrasjon for alle fylkeskommunene. Nå skal fylkeskommunene ha egen vegadministrasjon.

Flere fylkestingspolitikere flagget under prosessen at Nordmøre skulle prioriteres når lokasjon for den nye administrasjonen skulle bestemmes.

Det kan du lese mer om i denne saken: – Det skal ikke være slik at alt skal samles i Molde

Det gikk derimot slik at det nye vegkontoret ble lagt til Molde.

Dette kan du lese mer om her: Sørheim: – Jeg blir målløs

Mindre fagmiljø

De fleste av de 133 tilsette er på plass til å ta fatt på oppgavene fra 1. januar. Dette spenner fra formelle forvaltningsoppgaver, drift, vedlikehold og bygging av alt fra en bussholdeplass til Nordøyvegen.

– Vi har fått med oss mange tilsatte med erfaring fra Vegvesenet, og vi er i ferd med å få inn flere nye kolleger. Vi blir et noe mindre fagmiljø en før, men samtidig et sterkt et som skal bygge, ta vare på og utvikle fylkesvegene i framtida, sier Tønnesen i pressemeldingen.

Noen utfordringer forventer likevel fylkesvegsjefen på starten av året.

– Mange tusen saker om fylkesvei blir behandla hvert år, mange skal overføres til oss fra Statens vegvesen. I en periode er det naturlig å vente at det vil kunne gi lengre saksbehandlingstid. Det har vi også varslet kommuner og samarbeidsparter om. Men vi skal gjøre det vi kan for at ventetiden ikke blir lengre enn nødvendig, sier han.