Leser Trond Hasselø sitt «referat» fra gårsdagens kommunestyremøte på Averøy. Her skriver journalist Hasselø om kommunestyrets behandlingen av nyskolen på Rangøykrysset. Sitat: «Frp, Venstre og Høyre støttet idrettshallen, men gikk for rådmannens anbefaling på størrelse, det vil si å dimensjonere for 210 elever».

Dette er direkte feil. Det kunne journalist Hasselø også fått med seg dersom han hadde satt seg ned, hørt på debatten, og vært til stede under avstemmingen. I stedet flyr journalisten ut og inn av kommunestyresalen i en periode på ca. 30 minutter i begynnelsen av debatten om nyskolen, i anledning av at han skal overbringe en velfortjent TK-julestjerne til Marit Uran Utheim.

Hadde han tatt seg tid til å høre på ordvekslingen så ville han fått med seg at Venstre, Høyre og Frp, er svært bekymret for økonomien i Averøy. En utvidet kostnadsramme med 27 millioner vil gi en merkostnad på 1,2 millioner hvert år i nær 40 år fremover. Dette vil gå ut over tjenestetilbudet både innen skole, eldreomsorg og helse.

Venstre, Høyre og Frp mener derfor at man skal gå videre med en skole dimensjonert for 210 elever, men med klargjort tomt og tekniske installasjoner på plass for en rask utvidelse til 240 elever dersom det viser seg nødvendig. Dette begrunner vi bl.a. med at SSB sin folketallsfremskriving viser et forventet elevtall på 175 elever ved nyskolen i 2028. Dette tallet inkluderer Bådalen og forutsetter da at elevene fra friskolen er flyttet over til nyskolen. Skjer ikke det kan man få en situasjon der en skole som er dimensjonert for 240 elever bare har 140 elever. Til sammenligning så har Bruhagen barneskole, som er dimensjonert for 280 elever, i dag nær 300 elever.

Når det gjelder ny hall så stemte Venstre, Høyre og Frp imot bygging av hall. Vi mener at skolen skal bygges med gymsal. Averøy kommune har ikke økonomi til å bruke 17 millioner ekstra til hall slik det er nå. Bygging av hall vil, i tillegg til renter og avdrag, øke kommunens driftskostnader med flere hundre tusen per år. Dette er ikke penger man kan påregne å ta inn i leieinntekter. Vi stemte derfor for gymsal og ikke hall slik TK sin journalst skriver.

Posisjonen (Ap, Sp, Sv og Krf) vil derimot ha hall. Hvilken type hall, og hva den skal fylles med, ble de derimot ikke enige om i møtet. Det skal bestemmes neste år. Pengene er derimot bevilget.

Så får vi bare krysse fingrene for at byggekostnadene både for skole og hall ikke blir vesentlig høyere enn det som er lagt til grunn. Blir de det risikerer man å måtte starte planleggingen på nytt med de forsinkelsene det vil medføre. Vi får håpe det ikke blir nødvendig da både elever og lærere ved dagen Utheim skole fortjener bedre arbeidsvilkår så raskt som mulig.

for Averøy Venstre

Roald Røsand og Geir Morten Karlsen