I forbindelse med folkeavstemningen om fylkestilhørighet har det blitt argumentert for blant annet at campus og kulturhus vil settes på spill, om det blir majoritet for Trøndelag. Samtidig blir det også nevnt at om befolkningen i Kristiansund ønsker å bytte om fylke til Trøndelag, så må Stortinget uansett godta og vedta dette til sist, for at det i det hele tatt skal bli noen endring (og dette etter lokale prosesser osv). Det er svært tvilsomt at prosessen kommer til å gå raskt om det blir flertall for Trøndelag. Spesielt i og med at det ikke ble flertall for dette i Aure eller på Smøla. Slik jeg ser det vil det trolig ta så lang tid, eller bare gå i vasken likevel, at både campus og kulturhus sannsynligvis kan gjennomføres problemfritt i nåværende fylke Møre og Romsdal.

Bør stemme for et bytte

På grunn av at folkeavstemningen for det første ikke engang er bindende, og at vi i så fall uansett vil møte mye motbør på veien videre, en lang og seig prosess, mener jeg at Kristiansunds befolkning bør stemme for å bytte fylke til Trøndelag. Det vil hjelpe å vise hvor seriøse vi er i Kristiansund, og fylket Møre og Romsdal vil måtte ta oss enda mer seriøst og på alvor, enn de allerede har begynt å gjøre i det siste. Virker nokså sannsynlig for meg, at ting har gått glattere nå angående å få støtte fra fylket, da de trolig føler seg nervøse for hva som kan skje om vi blir enda mer lei.

Veldig usikker

Jeg vet ikke om jeg ønsker at vi skal bytte fylke til Trøndelag. Ærlig talt så er jeg veldig usikker på det spørsmålet, om vi ville ha tjent på det på lengre sikt, hvordan ting hadde blitt, hadde vi fått nok gjennomslagskraft til at det hadde vært et godt bytte? Vanskelig å si, og jeg aner simpelthen ikke. Det jeg aner derimot, er at signaleffekten et sterkt resultat for Trøndelag vil gi, både om det havner over eller under majoritet, vil gjøre at vi blir sett mer og tatt enda mer på alvor, og at innsatsen for å rette opp i tidligere skjevfordelinger osv. mer sannsynligvis opprettholdes på lang sikt. Og det vil være bra for Kristiansund og Nordmøre.

Derfor vil jeg oppfordre befolkningen til å bruke stemmeretten og gi et sterkt signal, ikke et svakt et!

Les også

Ordfører og Ap-leder: – Ja til Møre og Romsdal

Les også

Fakta og følelser om regionene

Les også

– Jeg er fryktelig glad for å være med på laget som bygger en fremtidsby