Det har falt snø i Kristiansund det siste døgnet. Kommunen varslet tidligere i høst om at flere gater i Kristiansund kan komme til å få parkering forbudt-skilt uten noen spesielle varsler i forkant for at brøytebilene skal kunne komme seg fram.

Det er i forbindelse med den forestående vinteren og arbeidet med å holde bygatene rimelig framkommelige, at kommunen nå skilter ekstraordinært parkeringsforbud i en del kommunale veier og gater.

– Vi ser an værvarsel før vi setter ut skiltene, men innbyggerne må kunne forvente at de kommer opp uten ytterligere varsel, skrev kommunikasjonsrådgiver Ingunn Strand i Kristiansund kommune i en pressemelding tidligere i høst.

Tre av de fire «landene» blir berørt, og det kan også komme opp parkering forbudt-skilt på Rensvik.

– I utgangspunktet vil vedtak om skilting gjelde fra 1. november til 1. april neste år, hvilket er definert til å være brøytesesongen, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Strand.

Undersøkelsesplikt

Parkeringsforskriftens paragraf 25 forteller at den som setter fra seg bilen har undersøkelsesplikt: «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.»

Det blir parkering forbudt på den ene siden av de aktuelle gatene.

– Dette gjøres for at brøytebilene skal slippe å kjøre slalåm mellom parkerte biler. Skiltene kommer opp for å lette arbeidet for de som skal drive vintervedlikehold, og det er jo til beste for alle, sa trafikkingeniør Martin Melland i Kristiansund kommune til Tidens Krav da skiltene ble satt ut i fjor.

Dette er strekningene

Følgende strekninger vil – i første omgang – bli skiltet med parkering forbudt (det kan komme endringer dersom det blir behove for det):

Kirklandet: * Mestergata (begge sider mellom Fløyveien og Sveggaveien) * Tollinspektør Flors gate (sørsiden mellom Hagbart Brinchmanns vei og Flintegata) * Hans Neeraas gate (nordsiden) * Politimester Bendixens gate (nordsiden mellom Johan P. Clausens gate og Tempoveien) * Makrellsvingen (deler av sørsiden) * Flintegata (østsiden) * Skytterveien (liten del i forlengelse av gang- og sykkelvei) * Ole Jullums gate (sørsiden) * Magnus Blikstads gate (sørsiden)

Gomalandet: * Mellomveien (nordsiden) * Ulrik Olsens vei (begge sider deler av gaten) * Gomaenga (begge sider deler av gaten)

Nordlandet: * Riskeveien (del av nordsiden) * Fjellgata (vestsiden)

Frei: * Skolevegen (nordvestsiden mellom Rensvik barnehage og Einerskaret)