Hun har i dag fått avklart med hovedutvalgsleder veg, Hallgeir Grøntvedt, at følgende tiltak skal gjennomføres på Fv 65 og Fv 6164 (i Rindal):

Fv 65: her er det avsatt 18 millioner kroner for utbedring, i tillegg skal strekningen Storås til gamle Møre og Romsdal grense asfalteres (dagens kommunegrense mellom Rindal og Orkland).

Fv 6164: her skal Djupdalsbrua repareres og utbedres innen kort tid, i tillegg skal hele strekningen Mjohølen til Bolme asfalteres

Når asfaltering vil skje er litt uvisst, men man venter til teleløsningen er over.

– Noe som naturligvis er fornuftig, men så håper jeg det ikke tar alt for lang tid før tiltakene gjennomføres, sier Langli.

Hun ser på dette som en god start i arbeidet med disse to fylkesveiene.

– Dette er jo utbedringstiltak som haster, og som ikke kan vente. I tillegg så jobbes det videre med hvordan man på lengre sikt kan utbedre strekningene enda bedre. En god nyhet i disse tider er bra, sier Langli.