Nå er planen klar: – Prosessen er i gang

Christanse Reitan Yttervik har jobbet iherdig. Nå er planforslaget til kommuneplanens arealdel (KPA) klart.