– Dette er en milepæl for oss, sier Espen Bugge Larssen i Ziko Gruppen.

Med Ahlsell på plass er samtlige kvadratmeter i Ello-bygget utleid til totalt 25 leietakere.

– Det er totalt 200 ansatte som jobber her, og det er flere enn da den tidligere Ello-fabrikken i Kristiansund produserte for fullt, forteller Bugge Larssen.

På østsiden er de allerede i full gang med å sprenge ut til byggetrinn 2 for utviklingen av næringseiendommen i Bytesteinen 1. I tillegg jobbes det for fullt med sanering og tilrettelegging av ny aktivitet i Bentneset industripark. Dette skjer i en tid der Putins krigføring gir inflasjon og propper i forsyningskjeder som skaper store utfordringer for bygge- og anleggsbransjen.

– Vi må være i forkant når vi jobber med utvikling. Da må vi tørre å satse. Ja, det er en prisøkning spesielt for stål på ca. 15 til 20 prosent og forsinkelser på leveranser som alle må håndtere. Vi må likevel se på hva som er det mest lønnsomme på sikt, og da er dette håndterbart. Vi har en finger i markedet og vet hva som rører seg av behov i framtiden. Vi må ha fleksible planer der vi kan snu oss fort rundt og finne nye løsninger på materialer og byggeteknikk der det er mulig.

Moderne butikklokaler

Butikksjef Wenche Handroos viser stolt rundt i de nye lokalene som åpnet mandag 23. mai. Totalt med butikk, kontor, møterom og haller har de flyttet tinn i 2.500 nyrenoverte kvadratmeter på sørøstsiden av Ello-bygget, ved den tidligere testhallen for korona.

– Vi satser på synliggjøring og attraktivitet med større vareutvalg. Nye fasiliteter legger til rette for bedre service og dialog med kundene våre, sier Handroos.

Ahlsell er en tverrfaglig grossist og tilbyr alt en håndverker har behov for gjennom sin arbeidsdag, der den utadvendte delen av virksomheten har fått seg et stort løft i de nye butikklokalene, forteller hun. Dette er en del av den nye strategien til konsernet i Norge. Med satsingen er kristiansundsavdelingen nå oppe i 11 ansatte.

– Det har vært spennende å følge prosessen fra en kald og kjedelig lagerhall til et moderne butikkareal med god atmosfære. Her skal alle føle seg velkommen, sier Handroos.