Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det vår tur!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder i Unio kommune, sier det er behov for en lønnsoffensiv. Årets mellomoppgjør startet 21. april, og hele Unio-fellesskapet er engasjert. Årets mellomsoppgjør går av stabelen bare få måneder etter det utsatte hovedoppgjøret i 2020.

Hva kan vi forvente av mellomoppgjøret 2021 og oppgjørene fremover?

Av Utdanningsforbundets medlemmer jobber over 90 000 i kommuner eller fylkeskommuner.

Resultatet av fjorårets lønnsoppgjør står i skarp kontrast til resultatet i privat sektor. Til tross for at denne gruppen selv krevde et moderat lønnsoppgjør på bakgrunn av pandemien vi sto midt, gikk de over frontfagsramma de selv ga anslag om. Vi er ikke bare frustrert men også provosert.

Utdanningsforbundet har levd med flere paradokser de siste årene:

1. Lærerne, sammen med resten av offentlig sektor, har stått i frontlinja under pandemien. Vi har stått uten smittevern og sørget for å holde hjulene i gang. Likevel blir vi kun omtalt som en utgiftspost for regjering.

2. Flere regjeringer har uttalt at de skal satse på lærerne, men ingen har jobbet for å heve lønnsnivået. Pandemien har forsterket synet på lærerne som viktige. Lærerne fortjener respekt og anerkjennelse.

3. Vi lever i et kunnskapssamfunn. Likevel anerkjennes ikke lærernes kunnskap. Tall fra SSB forteller oss at mange ukvalifiserte jobber som lærere for våre barn og unge.

Vi er mette av «godord» fra regjering og KS. Ord endrer ingenting, vi må se handling.

Regjeringen pøser ut store summer til næringslivet, mens offentlig sektor må stå med lua i hånda og kjempe for hver eneste krone. Det er ikke greit. Penger inn i skolen bør ikke sees på som en utgift men heller en investering i framtida.

Våre barn og unges utdanning og danning må bety mer enn som så?

Blant våre medlemmer har det bygd seg opp en dyp frustrasjon og en forventning om en reell verdsetting av lærerprofesjonen og dens samfunnsmandat.

Årets mellomoppgjør, hovedoppgjøret i 2022 og oppgjørene framover, må gjenspeile at flere regjeringer har uttalt at det må satses på lærerne. Rapporten om lærernes lønnsutvikling (Partssammensatt utvalg: Lønnsutvikling for undervisningsansatte sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området, 18.juni 2020), bør også spille en sentral rolle nå og i framtidige lønnsoppgjør. Rapporten viser at lønnen til lærerne i skolen var 14,1 prosentpoeng mindre enn for andre ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Vi må ha blikket framover mot hovedoppgjøret 2022 og de kommende oppgjørene for å sørge for en god lønnsvekst. Nå må vi imidlertid rette blikket rettet mot årets mellomoppgjør. Der forventer vi en klar forbedring i kjøpekraften og en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.

Som Unio-leder Ragnhild Lied uttalte: Høyere utdanning må lønne seg bedre. Lønnsnivået til tilsatte i offentlig sektor er for lav sammenlignet med tilsvarende grupper i privat sektor.

Nå blir det ikke noe mer «neste gang». Det skal mobiliseres.

Kommentarer til denne saken