Hvis det er noen gang statsminister Jonas Gahr Støre skal bruke ordene «vanlige folk», så er det nå. Det er vanlige folk som får svi når strømregningen dobles.

Denne ganger er det ikke vi i Midt-Norge som rammes hardest. Den siste uken har strømprisene på det laveste vært nede i 13 øre. I Sør-Norge og Vestlandet har prisen vært det ti-doble.

Vi har ikke en strømkrise, men en strømpris-krise. I normale år har Norge nok vannkraft til å eksportere, men vinteren 2021–2022 utgjør en såkalt perfekt storm med lite vann i magasinene, lite vind på kontinentet, høyere CO₂-avgifter og en Russland-Ukraina-krise som har sendt gassprisene til værs. Norsk strøm er i større og større grad blitt butikk, markedet er europeisk, og vår strøm vil i større grad være prisgitt vær og politikk på kontinentet. Tysklands utfasing av kjernekraft og nedstenging av kullgruver vil nødvendigvis føre til økt etterspørsel av gass og kraft fra Norge,

Parallellene til bompengeopprøret som spredte seg over hele landet og truet Solberg-regjeringens videre liv før 2019-valget, er til stede. Høye bompengeavgifter og stive strømpriser rammer urettferdig; de som har minst, må betale relativt sett mest. Transport, lys og varme er eksistensielle goder og ikke noe som lar seg like lett erstatte. Store deler av inntektene fra strømmen går til stat og kommuner. Men ulikt vanlig skattlegging, tar folks strømutgifter ikke hensyn til den enkeltes inntekter og formuesforhold. Den rekordhøye strømprisen vi ser i enkelte deler av landet, kan ikke vare. Den treffer særdeles usosialt.

Den mest spesielle uttalelsen vi har hørt fra regjeringen, var at vi skal være takknemlige for den kriseordningen regjeringen har lagt frem, de har tross alt bevilget 14 milliarder kroner i krisepakke til husholdningene. Men staten drar inn over 40 milliarder kroner i ekstra inntekter på dagens strømpriskrise, som de gladelig putter inn i statsbudsjettet til andre formål.

På spørsmålet om makspris svarer regjeringen at: «Det ville være vanskelig fordi da kunne prisen bli litt høyere over tid, enn det den burde være!» Nei. Er den 20 øre i dag, så er den det. Det er når prisen går til himmels at makspris slår inn. Da økes statens inntekter, som forsvarer en makspris.

Forbrukere vil ha en forutsigbar strømregning, og det er det viktigste.