Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det syke, barn og pårørendes tur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget har fått rødgrønt flertall, og uansett hvem som blir helseminister, vil Arbeiderpartiet ha en sterk styringshånd på det helsepolitiske rattet. Derfor må vi kunne forvente at i oppfølging av «vanlige folks tur»-retorikken, så prioriteres syke, barn og pårørende.

LHL Hjerneslag ønsker sammen med våre alliansepartnere dialog med alle partier på Stortinget og de som skal styre Helse- og omsorgsdepartementet de neste fire årene om følgende utfordringer:

Behovet for rehabilitering er økende, men rehabilitering har hatt lav politisk prioritet de siste tiårene, og flere rapporter nærmest slakter innsatsen, blant annet KPMGs evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019). Store og viktige miljøer både fra bruker- og fagsiden står sammen om kravet om en rehabiliteringsreform.

Postadressen avgjør

Flere rapporter, blant annet årsrapport fra Norsk hjerneslagregister, dokumenterer at det er postadressen som er avgjørende for mange av helsetilbudene som gis – ikke minst innen rehabilitering og oppfølging. Dette må tas på alvor og følges opp med konkrete endringstiltak.

Slagrammede norske voksne og svenske barn er omfattet av et kvalitetsregister som skal gi kunnskap om gruppene og bidra til bedre oppfølging av dem, men norske barn med hjerneslag eller ervervet hjerneskade registreres ikke. Ved første budsjettanledning må en ny regjering bevilge penger til å starte opp arbeidet med et slik register.

Uverdig praksis

Stortinget har hatt en ambisjon om at ingen barn og unge voksne under 49 år skulle plasseres på sykehjem etter 2005, men det skjer fortsatt – tross stortingsvedtak også i perioden som er avsluttet. Om ikke denne uverdige praksisen nå opphører, er det 20-årsjubileum i 2025 for tidenes politiske løftebrudd.

Uformell, ulønnet hjelp eller tilsyn er i Norge ifølge SSB beregnet til å utgjøre 136 000 årsverk. Det utgjør dermed nesten like mange årsverk som de kommunale tjenestene. Mange av pårørende får helseutfordringer som følge av ansvaret, viser undersøkelser fra Pårørendealliansen. Oppfølgingen av den nasjonale pårørendestrategien må føre til at færre pårørende selv blir pasienter.

Les også

De er best i landet: – Vi er stolte av å få til dette på et lokalsykehus

Kommentarer til denne saken